arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Poprzednie edycje

budujemy społeczność

Zależy nam na tym, żeby budować na potencjałach organizacji, grup i osób, które doświadczyły procesu WzmocniONYch. Chcemy wspólnie badać ekosystem identyfikować w nim bariery i wyzwania i tworzyć rozwiązania razem w duchu kolektywnego wpływu społecznego („collective impact”)

PIERWSZA EDYCJA 2018

Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w na początku 2018 roku. Ten rok był dla nas sprawdzaniem modelu działania, współpracy i wpływu jaki możemy osiągnąć przez tak realizowany program.
Zainteresowanie wsparciem było bardzo duże, wyzwaniem dla Jury było wybranie 10 finalistów i finalistek. W końcu do WzmocniONYch zaprosiłyśmy następujące inicjatywy:

 1. Międzypokoleniowa transMISJA, Martyna Kwiatkowska i Grupy Kobiet
 2. Hacking Carrots, Fundacja Carrots
 3. Dzieciaki z Mocą, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
 4. Teen Challenge, Stowarzyszenie Teen Challenge, oddział Malbork
 5. Centrum Wolontariatu w Kielcach
 6. Siostry Rzeki, Grupa Matki Polki na Wyrębie
 7. Organizowanie społecznościowe, Fundacja Rzecz Społeczna
 8. Dziewczyńskie Centra Mocy, Fundacja Autonomia
 9. Karioka Girls Rock Camp, Fundacja Kobieca Transsmisja
 10. Gerda szuka Kaja, Teatr Grodzki

Inicjatywy te zostały zaproszone na pierwsze szkolenie, gdzie pracowały używając m. in. Modelu Innowacji Społecznej, miały też możliwość poznania siebie nawzajem oraz poznania organizacji i programu.

Kolejne miesiące składały się na indywidualne wsparcie – doradztwo oraz webinaria, które miały pomóc organizacjom i grupą rozwinąć inicjatywę.

W październiku 2018 roku w Warszawie odbył się Finał programu, na którym wybrana została 4 laureatek:

 1. Siostry Rzeki, Grupa Matki Polki na Wyrębie
 2. Organizowanie społecznościowe, Fundacja Rzecz Społeczna
 3. Dziewczyńskie Centra Mocy, Fundacja Autonomia
 4. Gerda szuka Kaja, Teatr Grodzki

 

DRUGA EDYCJA 2019

Na podstawie doświadczeń pierwszej edycji Programu, w drugiej edycji wprowadziliśmy kilka zmian, które wydawały nam się ważne, by lepiej osiągnąć zakładane cele. Przede wszystkim wprowadziliśmy możliwość zgłaszania inicjatywy przez grupy formalne oraz uprościliśmy formularz aplikacyjny. W procesie selekcji wprowadziliśmy też etap rozmów online z 20-30 inicjatywami, dzięki czemu Jury mogło głębiej poznać zgłaszane inicjatywy.

W 10 finalistów i finalistek znalazły się:

 1. Projekt CzujCzuj  – Ogrodowe SPA dla mam osób niepełnosprawnych
 2. Fundacja Akceptacja – Psychologia w zawodach pomocowych – psychologiczne i społeczne wzmocnienie kobiet wspierających zawodowo osoby zależne/nieporadne/chore/starsze
 3. Fundacja Przestrzeń Kobiet – RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek
 4. Stowarzyszenie Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej* Opowiedz/o/sobie
 5. Fundacja Wspiernia Kultury i Edukacji Kulturalnej „Chełmska 21” – Development serialu premium.
 6. Szajn – Szajnujemy rzeczywistość: LUSTro
 7. Nieformalna grupa edukacyjna – SZTAMA
 8. Fundacja Dziewuchy Dziewuchom – Wejdź w rolę!
 9. Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej  – Koła Gospodyń Wiejskich – współpraca i rozwój!
 10. Fundacja Roll-na  – Mocne ze wsi

Spotkanie finalistek odbyło się Warszawie w kwietniu 2019 roku, później nastąpił etap indywidualnego doradztwa oraz webinarów.  Jednocześnie odbywały się spotkania z laureatkami pierwszej edycji.

Finał drugiej edycji odbył się w Poznaniu w kinie Muza 6 listopada. Jury zdecydowało o przyznaniu wsparcia finansowego następującym inicjatywą:

 • Projekt CzujCzuj  – Ogrodowe SPA dla mam osób niepełnosprawnych
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet – RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek
 • Szajn – Szajnujemy rzeczywistość: LUSTro
 • Nieformalna grupa edukacyjna – SZTAMA

Dodatkowo Małgorzata Rutkowska zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia i wsparcia kwotą 20.000 PL Fundację Dziewuchy Dziewuchom z inicjatywą „A Ty jak miałaś?”.