arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Harmonogram

Harmonogram

11 lutego 2020: Ogłoszenie programu „WzmocniONE”
11 lutego – 8 marca 2020: Nabór aplikacji do Programu
8 marca 2020: Zamknięcie naboru
27 marca 2020: Wybór 20-30 inicjatyw do rozmów on-line
1 – 3 kwietnia 2020: Rozmowy on-line z Jury
najpóźniej 8 kwietnia 2020: Wybór 10 finalistek i finalistów Programu
21 – 22 kwietnia 2019: Szkolenie dla finalistek i finalistów Programu
kwiecień – październik 2020: Wsparcie szkoleniowe i doradcze inicjatyw oraz realizacja pilotaży
połowa września 2020: Spotkanie finalistek wszystkich edycji Programu
20 października 2020: Finał trzeciej edycji Programu „WzmocniONE”