arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

About us

budujemy świat równej godności płci

Zasługujemy na przyszłość, w której kobiety – innowatorki społeczne, mogą się rozwijać, łączyć i mieć przestrzeń i czas na współtworzenie lepszej przyszłości – takiej, w której wszyscy chcemy żyć.

MAGOVOX

MAGOVOX to spółka powołana do życia przez Małgosię Rutkowską, która tym samym przekazała swoje prywatne środki pieniężne na realizację różnych celów społecznych.
Magovox to jej głos.
Główną misją spółki jest budowanie społeczeństwa świadomych obywateli, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują drzemiący w nich potencjał. Magovox wychodzi z założenia, że relacje oparte na zaufaniu i zasadzie równej godności są możliwe między ludźmi o zdrowym poczuciu własnej wartości.
Główny nacisk jest kładziony na projekty wzmacniające dzieci i kobiety -głównie takie, które niosą trwałą zmianę i są obliczone na długą metę.
Magovox współpracuje z takimi organizacjami jak np. Fundacja Ashoka, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Familylab Polska czy Watchdog Polska.

ASHOKA. Innowatorzy na rzecz wspólnego dobra.

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton.

W Ashoce wiemy, żeby osiągnąć coś trwałego potrzeba zaangażowania wielu osób i organizacji. Nasi partnerzy na całym świecie, tacy jak Boehringer Ingelheim, 3M, Intel, LEGO, C&A rozumieją i podzielają wizję Ashoki; wizję świata, w którym każdy może dokonać zmiany na lepsze.

Więcej na stronach: http://poland.ashoka.org oraz www.ashoka.org 

KONTAKT

Wszystkie pytania/wątpliwości prosimy kierować do koordynatorki Programu WzmocniONE Martyny Markiewicz
mmarkiewicz@ashoka.org
+ 48 692345754

NASZ ZESPÓŁ

Martyna Markiewicz

Koordynatorka Programu ze strony Ashoki

Agata Stafiej-Bartosik

Country Director Poland Ashoka. Innovators for the Public

Krzysztof Rutkowski

Prezes Magovox Sp. z o.o.

Małgorzata Wojnowska - Marzoch

Koordynatorka Programu ze storny Magovox

Martyna Rubinowska

Head of Venture&Fellowship AshokaCoordinator