arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

WzmocniONE Zaczynamy trzecią edycję Programu

Zapraszamy na nową stronę programu: www.wzmocnione.pl

Organizatorzy i organizatorki Programu mówią o jego misji

KONTEKST

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról. Obywatelom trudno jest wyjść z utartych schematów. Tymczasem jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

Wzmocnienie pozycji kobiet jest również jednym z celów rozwojowych stawianych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zdaniem Programu Rozwoju ONZ (UNDP) zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom, a w efekcie całej ludzkości. Mimo że Polska jest krajem rozwiniętym, zarówno uwarunkowania kulturowe, jak i obecna sytuacja polityczna nie sprzyjają wzmacnianiu kobiet i dziewcząt, ale wręcz przeciwnie – dominująca staje się narracja ograniczająca ich prawa.