arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ashoka Fellows menia svet

Ashoka Fellows sú ľudia, ktorí svojim podnikateľským duchom riešia najpálčivejšie problémy našej spoločnosti. Ponúkajú inovatívne riešenia, a tak prispievajú k systémovej zmene. Títo sociálni inovátori podnecujú k zlepšeniam a pripravujú spoločnosť na budúcnosť. Nie sú alternatívou k štátnym sociálnym programom, ale skôr obrodnou silou v rámci tohto systému.

Aké kritériá musí Ashoka Fellow spĺňať?

Inovatívnosť

Je toto riešenie inovatívne a je vhodné pre širšie využitie?

Spoločenský dopad

Adresuje myšlienka príčinu nejakého spoločenského problému a je riešenie dostatočne rozvinuté, aby bol jeho dopad zreteľný?

Podnikateľská kvalita

Je táto myšlienka založená na dostatočne silnom podnikateľskom duchu, aby mohla byť realizovaná vo veľkom?

Kreativita

Existuje dostatok tvorivého potenciálnu na prekonanie možných prekážok?

Integrita

Je kandidát po ľudskej stránke dôveryhodný a je bez postranných záujmov?

Nominujte Fellow

Nominujte sociálneho podnikateľa pre náš podporný program

Ak poznáte niekoho, kto spĺňa kritériá (uvedené vyššie), pošlite nám e-mail, kde bude uvedené:

– meno osoby alebo organizácie

– krátke zdôvodnenie, prečo túto osobu alebo organizáciu nominujete

Nominujte kľúčového experta, ktorý môže navrhnúť sociálnych podnikateľov

Ak poznáte expertov, ktorí môžu vďaka svojim profesionálnym alebo osobným vedomostiam nominovať potenciálnych kandidátov, budeme veľmi vďační, ak nás s nimi skontaktujete.

Nominačný formulár

Oblasti našej práce

Naši Fellows realizujú svoje vízie v týchto hlavných oblastiach:

Občianska participácia

Ekonomický rozvoj

Vzdelávanie

Životné prostredie

Zdravie

Ľudské práva

Fellows zo Slovenska a strednej Európy

Zdravie

Ľudské práva

Životné prostredie

Vzdelávanie

Ekonomický rozvoj

Občianska participácia