arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MarekRoháček

Country, Date of election

Slovensko 1995

Field

Education

“HRDINSTVÍ NENÍ JENOM NĚCO MIMOŘÁDNÉHO UDĚLAT, ALE TAKÉ NĚCO MIMOŘÁDNÉHO VYDRŽET, ZPRACOVAT A V DOBRÉ OBRÁTIT.“

(prof. Z. Matějček)

Problem

V čase, kedy založil Marek občianske združenie Návrat bolo na Slovensku viac ako 10 000 detí umiestnených v detských domovoch. V súčasnosti je na Slovensku okolo 4700 inštitucionalizovaných detí. Situácia sa oproti 90-tym rokom zlepšila najmä v umiestňovaní „zdravých“ detí do 6 rokov do profesionálnych alebo adoptívnych rodín, ale u starších detí, detí s hendikepom, či rómskych detí sa situácia nelepší. Detské domovy a zodpovedné inštitúcie typicky klasifikujú „vhodnosť“ detí na adopciu, pričom deti väčšinou považované za nevhodné tvoria vysoké percento chovancov detských domovov. Výsledkom toho je, že stále vysoký počet detí vyrastá bez poznania, čo to znamená byť súčasťou rodiny.

Impact

Vďaka Marekovým aktivitám je dnes 1400 detí na Slovensku v náhradnej rodinnej starostlivosti. Náhradní rodičia majú zároveň možnosť radiť sa s odborníkmi, či vymieňať svoje skúsenosti v rámci Klubov náhradných rodín. Ročne poskytne Marekov Návrat odbornú podporu vyše 300 deťom v rámci svojich aktivít na sanáciu rodín v kríze. Dlhodobá snaha Návratu o presadenie možnosti medzinárodnej adopcie na Slovensku bola dovŕšená v roku 2001. Ročne zachytí prorodinné komunikačné projekty Návratu vyše 1,5 milióna ľudí na Slovensku.

Idea

Od založenia podporoval Marekov Návrat kvalitnú starostlivosť o dieťa a rodinu a pracoval na potláčaní predsudkov voči adopciám, či náhradnému rodičovstvu. Združenie do slovenského prostredia zaviedlo profesionálne náhradné rodičovstvo a podporuje systémové zmeny v legislatíve i v praxi. Návrat zároveň vytvoril prvý podporný systém pre rodiny, ktoré sa rozhodli pre adopciu, alebo pestúnsku starostlivosť. V súčasnosti sa Marekove aktivity čoraz viac sústredia na podporu náhradných rodín, ktoré si osvojili tzv. znevýhodnené deti (staršie, hendikepované, či rómske). Svoje ciele a činnosť Návrat propaguje aj prostredníctvom unikátnych mediálnych projektov s celoslovenským dosahom.

Vision

Združenie Návrat je etablovanou mienkotvornou organizáciou na Slovensku, aj keď nie najväčšou. Marek charakterizuje vplyv organizácie tak, že síce hrá jazz, ale aj ostatné „popové“ organizácie sú ňou ovplyvňované. Marek chce naďalej posilňovať postavenie organizácie a jej zameranie na vzdelávanie, zlepšovanie systémov a pilotné služby s dôrazom na advokáciu. Zároveň bude Marek naďalej pracovať na posilňovaní rodinných riešení v povedomí verejnosti a neustále citlivo reagovať na vývoj v oblasti ochrany detí tak, aby deti mohli vyrastať v rodinnom prostredí.

Motivation

Marek sa začal venovať problémovým deťom, ktoré sa dostali mimo svojich rodín už počas štúdia vysokej školy. Tam zistil, že štát sa týmto deťom nevenuje dostatočne a že základ problémov týchto detí je potrebné hľadať v rodine. Na základe týchto zistení začal Marek robiť podporné aktivity pre náhradné rodiny. V mladosti Mareka veľmi ovplyvnila i práca s mentálne postihnutými deťmi, ako sám hovorí, objavil pri nich nový, ohromujúci svet.   U Mareka sa vyvinula citlivosť voči náhradnému rodičovstvu už v mladšom veku, keďže vyrastal s pestúnskou sestrou a neskôr si aj on s manželkou zobrali do náhradnej starostlivosti dnes už dospelé dvojičky.

Kontakty

www.navrat.sk
Rohacek@navrat.sk

Share this profile