arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Podpora ekosystému pre sociálnych inovátorov aj na Slovensku!

Kategórie:

podľa ashokaslovakia

Nová iniciatíva Ashoky podporí rozvoj ekosystému slovenských sociálnych inovácií. Ve spolupráci s fondem Visegrad Fund a združením Svatobor spúšťame projekt Zem zmeny!

Ústrednou úlohou Ashoky je vyhľadávanie a podpora sociálnych inovátorov, teda ľudí, ktorí systémovo, novátorsky a podnikavo rieši zásadné problémy našej spoločnosti. K ďalšiemu rastu a rozvoju sociálnych inovátorov je však potrebný celý súbor podporných riešení. Rozhodli sme sa preto okrem existujúcej podpory našich “Ashoka Fellows” na Slovensku naštartovať tiež iniciatívu pre rozvoj celkového ekosystému pre sociálnych inovátorov a spoločensky prospešnych podnikateľov. Pro rok 2017 tak predstavujeme projekt Zem zmeny.

Cieľom nového projektu Zem zmeny je pomáhať sociálnym inovátorom rast, zvyšovať efektivitu ich aktivít a spoločne hľadať riešenia pre výzvy, ktoré pred hýbateľmi spoločensky prospešných zmien dnes na Slovensku stojí. Chceme spoločne definovať bariéry, ktoré bránia sociálnym inovátorom v ich rozvoji, a hľadať cesty na ich odstránenie.

Ekosystém sociálnych inovácií môže zahŕňať napríklad rozmanité zdroje financovania, mentoring, odborné poradenstvo alebo úzku spoluprácu medzi svetom podnikania, mimovládnym aj verejným sektorom. Zem zmeny si kladie za cieľ iniciovať debatu nad tým, akým smerom je potrebné celkový ekosystém pre sociálnych inovátorov na Slovensku rozvinúť, akým konkrétnym bariéram hýbateľa systémových zmien na Slovensku čelia a spoločne vytvoriť zásobník nápadov na riešenie a energie, ktoré postupne premeníme do konkrétnych krokov. Radi by sme okolo definovaných tém sformovali platformu osobností a subjektov, ktoré budú následne v spolupráci pokračovať. Zapojiť sa môžete aj vy! Sledujte preto náš web, Facebook, alebo Twitter, ďalšie informácie budú nasledovať.

Táto iniciatíva úzko nadväzuje na rovnako zamerané aktivity Ashoky v Česku, Poľsku a Rakúsku.

 

V najbližšej dobe budú stránky zemzmeny.sk aktualizované a priebežne doplňované.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese czech@ashoka.org.

Projekt prebieha za podpory fondu Visegrad Fund, v spolupráci so združením Svatobor.