arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Naši Fellows menia svet
Naše poslanie: Zachráňme svet!

viac ako 40 rokov je Ashoka celosvetovo vedúcou organizáciou v podpore sociálneho podnikania.

Ako funguje Ashoka?

1.

VYHĽADÁVANIE A VÝBER

Neustále hľadáme výnimočných ľudí s podnikateľským duchom, ktorí svojimi nápadmi prinášajú systémové zmeny, a tak riešia závažné a naliehavé problémy, ktorým čelí naša spoločnosť. Po intenzívnom výberovom procese nominujeme kandidátov, ktorí následne podstupujú viacúrovňový medzinárodný výberový proces.

2.

FELLOWSHIP PROGRAM

Ashoka Fellows získavajú individuálne štipendiá, ktoré pokrývajú 3-ročné náklady na život. Toto štipendium tak umožní našim Fellows sústrediť sa v plnej miere na rozvoj svojho projektu. Okrem štipendia poskytujeme aj prístup ku sieti našich investorov, pro bono partnerov a konzultantov. Náš Fellowship Program podporuje i škálovanie a zvyšovanie efektívnosti, a tak riešenie môže byť použité všade tam, kde je potrebné.

3.

MEDZISEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Neustále staviame mosty medzi sociálnymi inovátormi a podnikateľským sektorom a podporujeme tak spoluprácu a partnerstvá. Mnohé firmy využívajú práve Ashoka Fellows, čím získavajú prístup k inováciám, čo im pomáha v zodpovednom podnikaní. Vďaka týmto spoluprácam vznikajú nové produkty a služby, ktoré majú reálny sociálny dopad a riešia tie najnaliehavejšie problémy, ktorým čelí naša spoločnosť.

4.

EKOSYSTÉM PRE CHANGEMAKEROV

Sociálna zmena si vyžaduje spoluprácu mnohých changemakerov a inovatívnych sociálnych podnikateľov. Prostredníctvom práce s médiami, sieti našich kontaktov, nepretržitom dialógu s politickým a firemným sektorom, spolu s našimi partnermi z občianskej spoločnosti, sme schopní vybudovať potrebnú infraštruktúru pre riešenie problémov.

5.

DOPAD

57% Fellows ovplyvňuje národnú politiku
75% Fellows je považovaných za vedúce osobnosti vo svojom odbore
89% riešení našich Fellows je replikovaných v ďalších prostrediach
91% Fellows tvrdí, že im Ashoka pomohla získať novú perspektívu na ich prácu
87% tiež tvrdí, že Ashoka výrazne prispela k zvýšeniu efektívnosti ich práce

Viac noviniek

Viac noviniek

Fellows z nášho regiónu

Niektorí Fellows zo strednej a východnej Európy

Our Fellows