arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

WitoldKlaus

Country, Date of election

Poland 2008

Field

Human Rights

Witold Klaus wprowadza nowe podejście do rzecznictwa prawnego dla grup marginalizowanych w Polsce za pomocą modelu skoncentrowanego na kliencie, który wykorzystuje indywidualne przypadki łamania praw jako instrument reformy wadliwego prawa i instytucji prawnych.

Problem

W Polsce jest wiele grup osób mających poczucie, że system prawny pozbawił ich uprawnień. Grupy te coraz częściej postrzegają prawo jako instrument pozbawiający ich pełnego obywatelstwa. Do grup tych zalicza się rosnąca liczba imigrantów oraz uchodźców z innych państw Europy Wschodniej, w tym głównie z Czeczenii, a także dzieci umieszczone w instytucjach opieki, ofiary przemocy, więźniowie, bezdomni, Romowie i wielu innych. Z punktu widzenia grup marginalizowanych prawo staje się instrumentem opresji i pozbawiającym praw, bardziej niż środkiem do poprawy jakości życia.

Impact

Od 2005 roku Witold i jego stowarzyszenie mieli wielokrotnie wpływ na zmianę praw, pracowali z wieloma funkcjonariuszami publicznymi i stworzyli nowe standardy doradztwa prawnego w Polsce. W 2009 roku utworzyli oni Centrum Informacyjne dla Obcokrajowców świadczące usługi doradcze w zakresie prawnym i społecznym dla imigrantów przebywających w Polsce. Co więcej, posiadają 10 profesjonalnych mediatorów, których wspierają stażyści, w specjalnie utworzonym Centrum Mediacji.

Idea

Witold założył Centrum Porad Prawnych, aby zwalczać dyskryminację grup marginalizowanych w Polsce. Centrum to było pierwszą tego typu organizacją pożytku publicznego w Polsce, oferującą porady prawne klientom indywidualnym, a co więcej poprzez interwencje starającą się wpływać na zmianę polityk publicznych i społecznych, tak aby wszyscy mieszkańcy Polski mogli się cieszyć pełnią obywatelstwa. Początkowo koncentrowali się oni na pomocy imigrantom, uchodźcom i wychowankom instytucji opiekuńczych. Obecnie Stowarzyszenie Interwencji Prawnych wyróżnia także podjęcie działań edukacyjnych i szkoleń dla funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za administrację prawem w Polsce, tak aby nadać mu kształt bardziej przyjazny dla grup pozbawionych uprawnień.

 

Vision

Marzeniem Witolda jest stosowanie sprawiedliwości naprawczej jako głównego narzędzia tworzenia więzi dzieci z rodzin zastępczych z ich naturalnymi rodzicami oraz w rozwiązywaniu konfliktów, także tych dotyczących przemocy.

Motivation

Po ukończeniu studiów z prawa Witold dołączył do niewielkiej grupy osób pracujących nad stworzeniem nowych standardów porady i informacji prawnej. Był on także założycielem Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej, która stała się pionierem edukacji studentów w zakresie pokojowego rozwiązywania konfliktów, bez przemocy. Następnie działał on jako wolontariusz w Polskim Stowarzyszeniu dla Edukacji Prawnej, co stało się początkiem jego frustracji z powodu ograniczeń strukturalnych i wąskiej wizji tego stowarzyszenia. Utworzył więc Stowarzyszenie Interwencji Prawnych o złożonym podejściu do przekształceń struktur prawnych i instytucji na rzecz włączania najbardziej marginalizowanych grup w Polsce.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.