arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

WacławIdziak

Country, Date of election

Poland 2002

Field

Economic development

Wacław dąży do przywrócenia świetności marginalizowanym obszarom wiejskim poprzez tak zwaną tematyzację wsi. Rozwój wioski przyporządkowany jest wybranej przez mieszkańców idei, tematowi, co pozwala na wyróżnienie się wśród innych wsi i stymuluje jej wzrost gospodarczy, społeczny oraz poziom optymizmu mieszkańców, ich aktywizacji oraz większej integracji.

Problem

Jedna z przyczyn marginalizacji obszarów wiejskich peryferyjnych jest powstanie tak zwanej nowej ekonomii, opartej na usługach i co się z tym wiąże opartej na wiedzy, talencie kreatywnym, gospodarką przeżyć. Gospodarka rolnicza i przemysłowa odsuwają się na dalszy plan. Prowadzi to do zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie, opuszczania wsi przez młodych ludzi, niedostatecznej infrastruktury społeczno – kulturalnej i technicznej wsi oraz często nie pasującymi do współczesności wyobrażeniami na temat możliwości rozwoju wsi. Zmniejszenie szans ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzi do pogłębienia nierówności i znajduje odbicie w licznych problemach społecznych.

Impact

W Polsce działa obecnie około 50 wsi tematycznych. Tworzą one czasem skupiska wiosek współpracujących ze sobą. Do największych zespołów należą wioski na terenie Borów Tucholskich, w okolicach Elbląga, Koszalina, Hrubieszowa, na Kaszubach oraz na Opolszczyźnie. Wacław mimo to opowiada, iż najważniejszym wpływem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskich, gdy ludzie, z którymi coś tworzył trwają przy tym dziele, traktując je jak swoje, i je rozwijają, gdy pomysł był trafiony i jego wdrażanie powiodło się. Wacław współpracuje także ze społecznościami wiejskimi na Ukrainie, tworząc i tam unikatowe możliwości ekonomiczne.

Idea

Wacław działa na rzecz wzmocnienia  pozycji konkurencyjnej wsi, gospodarstw, świetlic, domów kultury, szkół, imprez itp.  poprzez ich specjalizację  tematyczną. Wioski tematyczne powstają w Polsce od 1999 roku. Wacław propaguje zakładanie wiosek tematycznych przez Partnerstwo Razem w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Jedną z pierwszych wiosek tematycznych jest Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim, Wioska Zdrowego Życia w Dąbrowie, Wioska Końca Świata w Iwięcinie, czy Wioska Labiryntów w Paprotach. Temat wsi prowadzi do ciekawego zagospodarowania jej przestrzeni i upiększenia okolicy. Jednak, co najważniejsze wioski tematyczne są szansą na wzrost dla wsi o niskich możliwościach rozwoju. Wioski włączają się w ten sposób w krąg gospodarki przeżyć i edukacji. W skład oferowanych atrakcji wchodzą: ścieżki edukacyjne, gry terenowe, zabawy, zajęcia warsztatowe, wizyty w gospodarstwach. Zamiast zwykłych imprez jak dożynki we wsi organizowane są imprezy odnoszące się do tematyki wioski. Oferta dla przyjeżdżających jest różnorodna i jest świetna alternatywą dla typowych agroturystyk.

Vision

Obecnie Wacław działa na rzecz rozpropagowania modelu wioski tematycznej. Chciałby w tym celu utworzyć modelowe gospodarstwo edukacyjne, miejsce eksperymentów i szkoleń, celem edukowania w nim osób zajmujących się specjalizacją tematyczną w odnowie i rozwoju wsi (opiekunowie wsi, animatorzy, menedżerowie wsi). Kolejnym krokiem jest rewitalizacja czterech parków wiejskich poprzez ich tematyzację, a także utworzenie na wsi przykładowego naturalnego i tematycznego placu zabaw. Wacław promuje tę ideę opartą na współpracy sąsiedzkiej w Polsce i w Europie Wschodniej.

Motivation

Do działania motywuje go możliwość działania na wsi blisko ludzi i natury. Są to okazje do bycia we wspólnocie, do wspólnej pracy i zabawy. Najważniejszym wskaźnikiem sukcesu, który cieszy są efekty pracy i zaangażowanie ludzi, poszerzanie grona liderów, osób zaangażowanych we wspólne dzieło, a także zainteresowanie bliższego i dalszego otoczenia działaniami podejmowanymi we wsi. Inna pasją Wacława jest możliwość tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, w miejscach nie specjalnie do tego nadających się. Przysłowiowe robienie „czegoś z niczego”. Ważne jest też dla niego przekraczanie granic niemożności, w odpowiedzi na uwagi takie jak: „U nas nie ma nic ciekawego”, „Tutaj to się nie uda”, „Jest nas za mało”, „Brakuje nam młodych”, „Nie pozwolą nam tego zrobić”, „Zrobimy i nam zniszczą”. Wacław wraz z mieszkańcami dowodzi niemożliwego.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.