arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

WacławCzakon

Country, Date of election

Poland 2002

Field

Education

Wacław Czakon wspomaga kształtowanie polityki edukacyjnej wobec dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im wdrożenia przedsięwzięć społecznych, a następnie wraz z twórcami polityk zwiększa pozytywne oddziaływanie tych przedsięwzięć.


Problem

Rodziny i szkoły w Polsce nie są w stanie sprostać potrzebom młodych ludzi. Z pojawieniem się społecznych i ekonomicznych problemów w małych miastach, takich jak wzrost bezrobocia rodziców i spadek uwagi jaką otacza się dzieci, pojawiła się spora grupa młodych ludzi doświadczających różnorodnych problemów, zwłaszcza obszarach wiejskich i w małych miastach. Bez silnej opieki w domu, młodzi ludzie doświadczają braku wartości i niskiej samooceny. Mimo przeładowania szkół treścią dydaktyczną mają one znikomy wpływ.

Impact

Od założenia Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rozwija nowoczesny system edukacyjny. Głównym motorem działań jest Akademia Młodzieżowa prowadząca wiele programów międzynarodowych na różne tematy jak na przykład „od dyskryminacji do tolerancji”, warsztaty fotograficzne etc. Podjęto wiele projektów z organizacjami partnerskimi. Wacław stworzył także przewodnik franczyzobiorcy dla Akademii Młodzieżowej zawierający wszystkie niezbędne umowy, standardy współpracy oraz metodologie dla instruktorów i nauczycieli, co pozwala rozszerzać program na większą grupę nastolatków.

Idea

Zamierzeniem Wacława jest, aby młodzi ludzie z grup defaworyzowanych stawali się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami. Stara się on tworzyć strukturę społeczną, która umożliwi im stanie się liderem wspólnoty lokalnej poprzez wprowadzanie w niej pozytywnych zmian. Angażując młodych w celową działalność, Wacław stara się wykształcać w młodzieży pewność siebie i umiejętności zawodowe. Stara się on oddziaływać na osobowość młodych w trzech wymiarach – moralnym, społecznym oraz intelektualnym. Wacław angażuje także partnerów takich jak szkoły i inne instytucje w proces tworzenia lepszych systemów nauczania odpowiedzialności obywatelskiej. Angażowanie do współpracy kościołów, parafii, ruchów społecznych i organizacji obywatelskich z kolei stwarza możliwość wywierania autentycznego wpływu na polityki edukacyjne.

Vision

Głównym celem działania Fundacji jest praca z dziećmi, które doświadczyły trudnej sytuacji w rodzinie, w szkole czy z rówieśnikami – jest to działalność o charakterze prewencyjnym. Ma ona na celu zapobieganie problemom takim jak alkoholizm, a także uzależnienia od narkotyków wśród młodych ludzi poprzez przygotowanie ich do bycia aktywnym we własnym otoczeniu społecznym, niezależnymi i gotowymi do podejmowania inicjatyw i samokształcenia. Ostatecznym celem Wacława jest przekonanie młodych ludzi, że wszystkie aktywności społeczne jakich się podejmują powinny najpierw być korzystne dla ogółu, a następnie zaspokajać ich własne potrzeby.

Motivation

Wacław wychował się w szczęśliwej rodzinie, która udzielała mu znacznego wsparcia, nie mógł więc znieść widoku innych dzieci, które nie miały takich samych jak on możliwości dorastania w otoczeniu miłości i zrozumienia. Na początku lat 80tych Wacław wraz z grupa innych ludzi z pasją zdecydował się podjąć pracy z młodzieżą z marginesu społecznego. Młodzież ta charakteryzowała się brakiem dyscypliny, buntowniczością, stwarzała poważne problemy w szkole. Dwa lata zmagań z młodzieżą z tych środowisk, pozwoliła Wacławowi wypracować sposób myślenia o ich rozwoju i relacjach z edukatorami.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.