arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

TomaszSadowski

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Civic participation

Ashoka upamiętnia i celebruje życie i dzieło zmarłego członka Ashoki.

Tomasz Sadowski jest pionierem przeciwdziałania trwałej bezdomności w Polsce (i poza nią) poprzez zakładania samowystarczalnych rolniczych wspólnot.

Problem

Masowa restrukturyzacja nierentownych przedsiębiorstw, która nastąpiła w Polsce podczas transformacji systemowej, doprowadziła do wzrostu bezrobocia zwłaszcza w obszarach miejskich. Do bezdomnych zalicza się wielu alkoholików, prostytutek, byłych więźniów, chorych psychicznie oraz osób w starszym wieku, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. Obecny system ochrony nie może efektywnie walczyć z problemem stosując przestarzałe metody. Wielu bezdomnych potrzebuje opieki psychiatrycznej lub innej opieki medycznej, która byłaby przeciążeniem dla pracowników opieki społecznej, nie przygotowanych do świadczenia tego typu usług. Chroniczny brak miejsca w schroniskach dla bezdomnych skutkuje niską jakością opieki w nich świadczonej, który to poziom uznaje się już za niereformowalny.

Impact

Barka zastosowała po raz pierwszy model franczyzowy w latach 1989-2008, zakładając w Polsce 20 stowarzyszeń i 20 spółdzielni społecznych, które połączono w jedną sieć. Do dzisiaj Barka działała już w 40 regionach w Polsce w ramach sieci franczyzowej. W każdym z tych regionów tworzone są centra integracji społecznej oraz spółdzielnie. Od 1995 Barka zaczęła rozwijać model franczyzowy poza Polską poprzez założenie siostrzanych stowarzyszeń we Francji, Holandii, Anglii i Irlandii, wszystkich skoncentrowanych uważnie na jednym celu: pomocy wykluczonym i osłabionym w powrocie do godnego i w wielu przypadkach akceptowanego społecznie życia. Dzisiaj barka działa także poza Europą między innymi w Kanadzie, Ugandzie i Kenii.

 

Idea

Tomasz znalazł schronienie dla grup bezdomnych ludzi w opuszczonych gospodarstwach na polskiej wsi. Koncentruje się on na tym, co dla władz lokalnych i pracowników społecznych oznacza przypadek najcięższy, często uznawany za beznadziejny i bezzwrotnie utracony. Mieszkańcy gospodarstwa doświadczają atmosfery miłości, szacunku i nadziei. Prowadzi się dla nich szkolenia, aby mogli nabyć umiejętności wystarczające do samodzielnego zarządzania gospodarstwem. Spółdzielnie wiejskie Tomasza starają się być samowystarczalne. Pieniądze które udało się zgromadzić poprzez prowadzenie gospodarstwa są wydawane i inwestowane w wioskach, w których się znajdują.

Vision

Celem Fundacji jest stworzenie systemów wsparcia dla integracji grup marginalizowanych społecznie, które obejmują swym zasięgiem około 5000 osób każdego roku (liczba ta ciągle wzrasta). Głównym celem program rozwojowego Fundacji Barka jest stworzenie proaktywnego system społecznego w Polsce. Jednak zapotrzebowanie na ich wiedzę i modele biznesowe wzrosło w ostatnich latach na tyle, że Barka może poszerzać działalność w Europie, Ameryce i Afryce (Burkina Faso, Kenia, Zimbabwe i Uganda).

Motivation

Tomasz urodził się w 1943 w rodzinie społeczników. Studiował sport i medycynę i uzyskał dyplom magistra psychologii. Jego rozliczne projekty obejmowały początkowo program rehabilitacji dla dzieci cierpiących na polio i obozy dla nieletnich przestępców. Pracował także jako psycholog w więzieniu. Następnie był założycielem i dyrektorem innowacyjnego centrum rehabilitacji dla pacjentów, którzy opuścili szpitale psychiatryczne, jednak jego metody okazały się zbyt innowacyjne z punktu widzenia instytucji państwowych. W rezultacie ośrodek przekształcono w Fundację Barka. Jest mężem członkini Ashoki Barbary Sadowskiej, z którą współprowadzi Fundację Barka.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.