arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

TeresaTomaka

Country, Date of election

Poland 2003

Field

Human Rights

Teresa tworzy wiejskie stowarzyszenia, w których niepełnosprawni i pełnosprawni pracują razem w celu rozwiązania kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Aby przygotować młodych ludzi do stania się rzecznikami na obszarach wiejskich, Teresa stworzyła profesjonalny program edukacyjny, gdzie uczniowie zwiększają świadomość na temat niepełnosprawności, a także rozwiązywania problemów społecznych.

Problem

40% osób z niepełnosprawnościami mieszka na terenach wiejskich, gdzie dostęp do profesjonalnego wsparcia jest ograniczony. Teresa od 24 lat próbuje zmieniać życie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i młodzieży mieszkających na wsi. Obecnie państwo wiele uwagi poświęca dzieciom w wieku szkolnym, natomiast osoby po 24 roku życia pozostają zależne od rodziny, często zamknięte w czterech ścianach swojego domu. W związku z tym zarówno wśród osób z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów wzrasta ryzyko zachorowań na depresję.

 

Impact

Teresa stworzyła sieć stowarzyszeń, które doprowadziły do znacznej zmiany świadomości problemu w jej gminie, a następnie zaczęła rozciągać swoje rozwiązania na inne gminy. Jej podejście opiera się na zrozumieniu i zaangażowaniu ze strony władz lokalnych, które wspierają rozliczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do innych organizacji, które współdziałają z samorządami na bardziej formalnym szczeblu, Teresa zaangażowała ich w program szkoły oraz aktywności Federacji Stowarzyszeń. Jej podopieczni biorą udział w zebraniach władz miasta i działają tam na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. W każdej gminie jeden z jej byłych podopiecznych jest członkiem zarządu władz lokalnych. Teresa za swój sukces uznaje zmianę mentalności społeczności lokalnych, udział osób niepełnosprawnych w życiu tych społeczności, a przede wszystkim ich chęć do udziału w kolejnych działaniach. Jest to olbrzymia zmiana jakości życia osób, które brały bezpośredni i pośredni udział w działaniach Teresy.

Idea

Teresa oferuje kompleksowe rozwiązania oparte na indywidualnym podejściu. Całościowa pomoc uzależniona jest od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Do działań Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Młodzieży Sprawnym Inaczej w Trzebownisku należy organizacja stałej rehabilitacji usprawniającej, logopedycznej i społecznej; zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji, likwidacja barier architektonicznych i tych w komunikowaniu się, likwidacja barier  mentalnych w społeczeństwie poprzez organizowanie szeregu imprez i spotkań integracyjnych, organizacja centrum dziennej aktywności, organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Vision

Teresa planuje kontynuację pracy statutowej swojego Stowarzyszenia. W  całości działania Stowarzyszenia finansowane są z darowizn. Przez 24 lata działalności udało jej się zmienić świadomość i podejście do spraw osób z niepełnosprawnościami w jej gminie, powiecie, a nawet województwie.

Motivation

Teresę motywują do działania codzienne małe zwycięstwa. Zakupiony kolejny dobry wózek inwalidzki, łóżko ortopedyczne, urządzenie które ułatwia oddychanie, bieżnia która pomaga odzyskać sprawność, radość dzieci i rodziców po kolejnym turnusie rehabilitacyjnym, uśmiech i radość na twarzy osoby której pomagamy. Satysfakcje przynosi także zaangażowanie kolejnych władz samorządowych oraz darczyńców. Po 24 latach pracy Teresa nie widzi innego kierunku jak naprzód.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.