arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

TeresaOgrodzińska

Country, Date of election

Poland 2013

Field

Education

Teresa Ogrodzińska wprowadziła powszechne nauczanie przedszkolne na obszary wiejskie w Polsce. Udowadniając skuteczność alternatywnych i innowacyjnych modeli edukacji przedszkolnej dostosowanych gospodarczo i geograficznie do lokalnych uwarunkowań obszarów wiejskich, doprowadziła do zmiany polityki na szczeblu krajowym w zakresie wczesnej edukacji dziecka.

Problem

Polska należy do krajów o najniższym udziale dzieci objętych edukacją w wieku przedszkolnym w Unii Europejskiej. Według w Polsce szacunków jedynie 50% dzieci z obszarów wiejskich zapisywanych jest do przedszkola, a jedynie 3% do żłobka, wobec 90% i 30% w Unii Europejskiej. Jakość wychowania przedszkolnego to kolejne wyzwanie, pogorszone przez fakt niskiej świadomości wśród rodziców i wspólnot lokalnych. Dla wielu przedszkolanek i pedagogów wywodzących się ze starego systemu zakorzenionego głęboko w podejściu komunistycznym w stawianie dziecka i jego potencjału w centrum uwagi jest nowością.

Impact

Idee Teresy alternatywnych form edukacji przedszkolnej zaowocowały utworzeniem ponad 200 tak zwanych grup zabawowych w obszarach wiejskich, które zaangażowały ponad 4000 dzieci i ich rodziców, a także ponad 100 bibliotek wiejskich, gdzie aktywnymi uczestnikami było ponad 11 tysięcy dzieci i ich rodziców. Grupy zabawowe są teraz uruchamiane teraz także na Ukrainie, Białorusi i w Tadżykistanie. Teresa połączyła te działania oddolne ze strategią odgórną lobbyingu i wpływania na polityków w zakresie reform systemu edukacji, doprowadzając do zmian legislacyjnych i rekomendacji na poziomie ogólnopolskim, co umożliwiło powstanie nowych ośrodków przedszkolnych w Polsce. Efekt mnożnikowy doprowadził do utworzenia 300 nowych przedszkoli w ramach programu Teresy oraz 900 innych, stosujących te same metodologie i standardy. Kolejne zostały utworzone na mocy zmienionego dzięki Teresie prawa, nie wiedząc że zawdzięczają to jej.

Idea

Teresa zmieniła polski system edukacyjny poprzez wprowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej, w oparciu o elastyczne i niedrogie programy wspólnotowe na rzecz rozwoju dzieci, które uwzględniać miały geografię i ekonomiczne położenie obszarów wiejskich i prowincjonalnych. Doprowadziła ona do delegacji odpowiedzialności za edukację i rozwój dziecka z instytucji publicznych i systemu edukacyjnego w stronę rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz na poziomie lokalnym i całego społeczeństwa. Zaczęła również działać aktywnie na rzecz uwolnienia potencjału kobiet na obszarach wiejskich poprzez upoważnienie ich, aby grały aktywną rolę w tworzeniu przestrzeni edukacyjnych w swoich społecznościach.

 

Vision

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie idei przedsiębiorstwa społecznego do wspólnot wiejskich celem zaangażowania kobiet, a zwłaszcza matek w edukację, także w celach zarobkowych. Teresa planuje zastosować swoje podejście: „doradzaj, prototypuj, sprawdzaj i szerz” dla wzmocnienia kobiet, aby tworzyły one kooperatywy społeczne wokół różnych aktywności przedszkolnych. Planuje ona że model aktywności generujących zarobki kobiet w obszarach wiejskich zostanie przetestowany, sprawdzony, a następnie szerzony na całą Polskę.

 

Motivation

Kiedy Teresa pracowała jako dyrektor programowy w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zainspirowało ją holenderskie podejście do edukacji najmłodszych dzieci. To co odkryła okazało się przełomowe i zmotywowało ją do zaangażowania się w działania na rzecz edukacji i rozwoju najmłodszych. Wiedziała, iż rozwój wysokiej jakości usług edukacyjnych i opieki dostarczyłby dzieciom, zwłaszcza tym z rodzin biednych i zagrożonych wykluczeniem, szans na dobry start, dobre wykształcenie i wysokiej jakości życie. Bo jak mówił patron Fundacji Rozwoju Dzieci – Jan Amos Komeński: „bo jakie początki, takie będzie wszystko”

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.