arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

TadeuszZapadka

Country, Date of election

Poland 2002

Field

Economic development

Tadeusz został dołączył do grona Ashoka Fellows ze względu na innowacyjną działalność na rzecz pobudzenia ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jego następcy kontynuują dzieło Tadeusza w założonej przez niego Fundacji Zachęta. Obecnie punktem jego uwagi stała się marginalizowana grupa, jaką są emeryci i osoby starsze. Tadeusz działa na rzecz wyrwania ich z izolacji społecznej i przywrócenia ich społeczeństwu.

Problem

Potencjał intelektualny, społeczny, zawodowy osób starszych jest wykorzystywany w minimalnym stopniu. Po przejściu na emeryturę osoby te czują się zbędne i niepotrzebne, od rana do wieczora przebywają w domu. Ubożeją ich więzy społeczne i osoby te zamykają się w czterech ścianach albo w bardzo wąskim kręgu znajomych i w tym osamotnieniu się utwierdzają. Badania prowadzone w kilku małych miejscowościach wykazały, iż jedynie 12% seniorów jest zaangażowana, udziela się społecznie, spotyka się. Każda osoba, która jest aktywna zawodowo ma swój świat, więzi koleżeńskie, które budują ich tożsamość. Po przejściu na emeryturę świat seniorów ulega degradacji. Tracą tożsamość, stają się tylko emerytami.

Impact

Tadeusz łamie stereotypy osób starszych pozostających na uboczu, promuje aktywność seniorów. Tadeusz przeszkolił już ponad 300 animatorów, którzy prowadza zajęcia i włączają kolejnych seniorów do grup edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Tadeusz wpływa pozytywnie na życie tysięcy seniorów, z których ponad 700 osób nauczyło się obsługiwać komputer, a niemal 300 uprawia kajakarstwo. Wielu z nich nauczyło się podstaw języka angielskiego, korzysta z zajęć fizycznych, po raz pierwszy wyjechało za granicę.

Idea

Tadeusz aktywizuje seniorów i wpływa znacząco na obniżenie poziomu alienacji społecznej poprzez różnorodne działania integrujące. Dociera do seniorów poprzez cykl „Wyciągnąć z domu”, czyli obowiązek przyprowadzenia na bal innej osoby starszej. Dopiero wówczas można skorzystać z szerokiej oferty zajęć sportowych, kulturalnych, a także edukacyjnych.

Vision

Tadeusz dąży do zwiększenia skali oddziaływania. W tej chwili działają w 8 środowiskach, ale już prowadzone są szkolenia kolejnych animatorów. W każdym ze środowisk jest 1-3 liderów, którzy wspierają działania tych grup. Do tej pory powołano 8 oddziałów fundacji i upowszechniają to rozwiązanie po bardzo niskich kosztach we współpracy z samorządami. Tadeusz chciałby, aby każdy senior był aktywny i żeby jego potencjał był wykorzystywany.

Motivation

Tadeusz sam lubi żyć aktywnie, zawsze działał. Dodatkową inspiracją jest uśmiech i zadowolenie ludzi. Co więcej Tadeusz zdaje sobie sprawę z tego, że grupa osób starszych stale się powiększa, a 60-latek może mieć przed sobą dalsze 40 lat życia.  Konieczny więc jest udział seniorów w budowie kapitału społecznego. Tadeusz szuka ciągle nowych sposobów na to, aby kapitał w społeczeństwie mógł być przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.