arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

SylwiaChutnik

Country, Date of election

Poland 2009

Field

Human Rights

Sylwia Chutnik podjęła wiele inicjatyw celem przeciwdziałania społecznemu, ekonomicznemu i kulturowymi wykluczeniu matek. Reformuje ona instytucje i wpływa na społeczeństwo sprawiając, że przestrzeń społeczna jest dostępna i przyjazna dla matek z małymi dziećmi.

Problem

Izolacja społeczna i ekonomiczna dotyka kobiet z dziećmi niezależnie od ich statusu socjoekonomicznego. Sytuacja matek z dziećmi w Polsce charakteryzuje się brakiem wpływu na otaczającą rzeczywistość oraz koniecznością pozostawania w domu, jako że przestrzeń publiczna nie jest dostosowana do ich potrzeb. Poruszanie się z wózkiem jest trudne, a wiele budynków nie posiada pomieszczeń dostosowanych do zmiany pieluch czy karmienia piersią. Po porodzie, znaczna większość kobiet rezygnuje ze swoich normalnych aktywności, takich jak szkoła, praca czy życie społeczne. Chcą bowiem być postrzegane przede wszystkim jako kochające i troskliwe matki. Ich potrzeby, jeśli nie są powiązane bezpośrednio z dobrostanem dziecka, są ignorowane przez społeczeństwo.

Impact

Sylwia doradzała Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej w zakresie poprawek do kodeksu pracy, które zachęciłyby przedsiębiorców do zatrudniania matek. Organizuje także warsztaty z samodoskonalenia dla matek i pracuje nad tym, aby kursy tego typu stały się powszechne. Fundacja MaMa świadczy usługi doradcze prawne, psychologiczne oraz edukacyjne dla matek.

Idea

Sylwia wierzy, że pierwszym krokiem, który umożliwiłby matkom wyjście z domu jest stworzenie przestrzeni publicznych, gdzie mogłyby one przebywać z dziećmi. Wskazuje ona rodzicom na pewne miejsca, gdzie matka lub oboje rodziców mogą spędzać czas z dzieckiem – takie jak teatry, restauracje czy kawiarnie dostosowane do potrzeb dziecka.

Takie bezpieczne dla matek miejsce otrzymuje naklejkę “przyjazny matce-dziecku”. Sylwia wspiera także matki oferując warsztaty samodoskonalenia oraz szkolenia zawodowe, na które można przyjść z dzieckiem lub pozostawić je w miejscu gdzie odbywają się zajęcia z wykwalifikowana opiekunką.

Vision

Sylwia chce przeciwdziałać społecznemu, ekonomicznemu i kulturowemu wykluczeniu matek. Wywiera wpływ na społeczeństwo, tak aby sfera publiczna była dostępna i przyjazna dla matek z małymi dziećmi. Działa także na rzecz reformy instytucji.

Motivation

Jako aktywna feministka, Sylwia zdała sobie sprawę z tego, że ruch feministyczny nie poświęcił wystarczającej uwagi potrzebom matek z dziećmi. Stało się to w okresie, gdy w 2003 w wieku lat 24 urodziła dziecko, a jej współpracownicy nie dowierzali, że będzie nadal aktywna społecznie. Zamiast ulegać stereotypowemu postrzeganiu matek, Sylwia postanowiła uniknąć frustracji gromadząc kobiety z małymi dziećmi wokół ruchu zachęcającego matki do opuszczania domów i stawania się aktywnymi członkami społeczeństwa.

Kontakt

Fundacja MaMa

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.