arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

SabinaPierużek-Nowak

Country, Date of election

Poland 1998

Field

Environment

Sabina Pierużek-Nowak wykazała, że edukacja na poziomie lokalnym może zmienić nastawienie do zabijania zwierząt drapieżnych, takich jak wilki, i sprawia, że aktywistami ekologicznymi zostają przedstawiciele miejscowej ludności.

Problem

Wiele gatunków zwierząt w Polsce i Europie Centralnej doświadcza drastycznego spadku populacji na skutek działań człowieka, takich jak łowiectwo, kłusownictwo i niszczenie środowiska. Mimo rządowej ochrony zagrożonych gatunków, myśliwi i kłusownicy uzyskują ciche przyzwolenie na swoja działalność w wielu miejscach w regionie. Drapieżnicy tacy jak wilk szary (pod ścisłą ochrona w Polsce), żywiący się głownie zwierzyna kopytną ale także udomowionymi zwierzętami są wystawieni na szczególne ryzyko, gdyż rolnicy starają się chronić własne zwierzęta i nielegalnie na nich polują lub starają się wymusić ponowne umieszczenie wilka na listach zwierzyny łownej.

Impact

Działalność Sabiny zaczęła się od dystrybucji podręcznika dla rolników, po czym przeszła ona do poszerzenia skali działania poprzez istniejąca sieć ekologów. W 1996 zaczęła ona prowadzić szkolenia pracowników wielu instytucji, leśników oraz myśliwych. We współpracy z Instytutem Biologii Ssaków przeprowadziła ona duży projekt dotyczący populacji wilka i rysia w Polsce. Jej działania doprowadziły do powstania nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony wilka w Polsce. Często pojawiała się w telewizji przykładowo w serii „Zwierzęta” i w innych programach w telewizji publicznej. Także dzięki działaniom Sabiny wilk szary rekolonizuje Europę Środkową.

Idea

Zamiast po prostu potępiać grupy nielegalnie polujące na wilki i inne drapieżniki, Sabina stara się znaleźć drogę dla kooperacji rolników, leśników i myśliwych, władz i całych wspólnot. Unika też oskarżycielskiej retoryki ekologicznej, która jest irytująca dla opinii publicznej. Organizacja Sabiny jest przykładem tego jak tworzyć rozwiązania i wsparcie w miejsce wprowadzania strachu i gniewu. Stara się zmieniać wspólnoty lokalne w regionach, które doświadczyły negatywnych skutków przebywania drapieżników, tak aby stawały się orędownikami przetrwania wilka oraz wspierały szerzej rozumiane cele ekologiczne.

Vision

Misją Stowarzyszenia dla Natury WILK jest ochrona zagrożonych gatunków i środowiska ich siedlisk. Chcieliby stać się centrum doskonałości w badaniach i edukacji na temat mięsożerców oraz środowisk, które zamieszkują. Chcą być świadectwem najlepszych praktyk w ich zachowaniu i zarządzaniu zarówno w Polsce jak i za granicą.

Motivation

Wykształcona z biologii Sabina początkowo podjęła karierę regionalną w zakresie ochrony przyrody. Pod koniec lat 80tych przeniosła się z sektora rządowego do obywatelskiego. W 1996 Sabina skupiła się na pracy z drapieżnikami i utworzyła Stowarzyszenie dla Natury WILK. Będąc doktorem nauk biologicznych, prowadzi badania nad ekologią wilka i kwestią jego przetrwania w Beskidzie Zachodnim, a także metodami monitoringu wilka.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.