arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

RyszardMichalski

Country, Date of election

Poland 1996

Field

Education

Celem Ryszarda jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich. Wydobywa z ludzi lokalną moc i umożliwia jej komunikację z mainstreamem.

 

Problem

Ryszard pracuje nad zjawiskiem pozytywnego nieprzystosowania, dotyczy ono zjawisk w kulturze, które są w stanie zapomnienia, są pozostawiane poza głównym nurtem, mimo iż są mu niezwykle potrzebne. Zaczynał w stowarzyszeniu Tratwa, które powstało w odpowiedzi na bunty młodzieżowe, poczucie nieoczywistości świata i wysublimowane sumienie społeczne, które mieli młodzi ludzie. Obecnie jako jedyny w Polsce zajmuje się problemem postemigracyjności – dziedzictwem, typami myślenia i wrażliwości, które dotyczą ponad 30% ludności Polski. Podejmuje te działania w ramach Akademii Kolberga, gdzie odwołuje się do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich, oddanych tradycji poprzez muzykę i taniec. Ryszard pracuje nad tym, aby tradycyjne pieśni o pięciusetletniej tradycji, które jak wydaje się mogą być zupełnie niepotrzebne, zyskały nowe funkcje i nie istniały wyłącznie na zasadzie występu estradowego cepelii. Inspiruje procesy rekonstrukcji takich form życia, przykładowo poprzez Korpielki na Podlasiu czy Puste Noce na Kurpiach.

Impact

Działania Akademii Kolberga, której przewodzi Ryszard stopniowo zwiększają swój zasięg. Szkoły tradycji, polegające na przywróceniu muzyce tradycyjnej jej pierwotnych funkcji, odbywają się już na Dolnym Śląsku, w Kieleckim, na Roztoczu, w Wiązownicy na jarosławskim Zasaniu, Łęczycy oraz Kurpiach. Organizują także we wsiach rozliczne Wiejskie Kluby Tańca, zbierają unikalne historie, a także kręcą filmy, aby zwiększyć oddziaływanie swojej metody. Osobnym projektem jest wdrażanie tradycyjnych technik i elementów kultury w edukację dzieci i młodzieży. Tzw. „Mały Kolberg” powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. Sporo ludzi i stowarzyszeń w Polsce stosuje ich metody, odgrywają znaczną rolę w życiu kulturowym w Polsce.

Idea

Ryszard, pracując w społecznościach defaworyzowanych, nie przychodzi z sentymentalną potrzebą pomagania, ale po to, aby odkryć ich moc. W Akademii Kolberga pracuje z tradycyjną kulturą wsi, a w jej ramach prowadzi szkoły tradycji w kilku miastach w Polsce, gdzie ten element obyczaju, wspólnego życia i ekspresji artystycznej jest obecny. Szkoły tradycji prowadzi w 7 miejscach Polski, a następnie zabiera młodych ludzi z miasta na wieś. Funkcjonują oni w tej społeczności, ucząc się muzyki i tradycyjnych sposobów jej wykorzystania. Nie okradają oni wsi, włączają natomiast te zasoby w procesy wymiany i komunikacji społecznej. W innym projekcie szukali wraz z ludźmi ze wsi w galeriach wiejskich niezwykłych rzeczy, a następnie czy to w formie instalacji plastycznych czy innych pokazywali je w mieście. Tworzą też spektakle dla dzieci, które te następnie opowiadają ludziom w mieście. Ryszard szuka mechanizmów nadających spójność komunikacji, a jednocześnie uwypuklających swoistość różnych społeczności. Zawsze zachęca do poszukiwania pamięci, nie narodowotwórczej i zbiorowej, ale tej indywidualnej – unikalnego przezywania świata i innych ludzi. Mechanizm ten Ryszard wykorzystuje także w małych postemigracyjnych społecznościach, które mają rozbity genotyp więzi kulturowej i kapitału społecznego.

Vision

Ryszard dąży do przywrócenia samowystarczalności kulturowej małym społecznościom. Chce aby powstawały systemy wspierania ich, a także pielęgnowanie różnorodności w Polsce. Chciałby aby inni podążali za dobrymi przykładami, takimi jak strategia rozwoju kulturowego Warmii i Mazur, stworzona metodą foresightu z pomysłami rozwiązań systemowych. Współpracują też z Instytutem Muzyki i Tańca, poszerzając i tworząc system wsparcia społeczności zaniedbanych i trudnych.

Motivation

Największą i najtrudniejszą do zaspokojenia potrzebą według Ryszarda jest potrzeba bycia potrzebnym. Drugą jest olbrzymie zapotrzebowanie na niepotoczny kontakt z ludźmi. Ryszard docenia w pracy to, że z prowadzącego staje się partnerem. Działa tak, aby wywołać efekty zewnętrzne, gdy ludzie przejmują impuls i zaczynają działać. Ryszard nie mówi wówczas, że cos dla nich zrobił, tylko że się z nimi spotkał. Taka relacja ma zupełnie inny wymiar sprawczości.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.