arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

RadosławGawlik

Country, Date of election

Poland 2009

Field

Environment

Bazując na doświadczeniach aktywisty jak i polityka, Radek zaprojektował międzysektorowy, żywy ruchu ekologiczny w Polsce. Jego innowacje obejmują wprowadzenie pierwszych ram ochrony środowiska do prawa i polityki w Polsce, które obejmują także pojęcie zrównoważonego rozwoju, które zostało zapisane w Konstytucji RP.

Problem

Radosław od lat, podejmując wszechstronne inicjatywy, zajmuje się działaniem zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Obecnie punktem jego uwagi są przede wszystkim kwestie transformacji energetycznej w kontekście ochrony klimatu. Polska jest jedynym krajem w UE o gospodarce opartej na węglu. Uzależnienie gospodarki od węgla ma szereg negatywnych skutków ekologicznych, ale też gospodarczych (konieczność importu surowca z Rosji i Chin). Szczególną uwagę poświęca Radosław kondycji powietrza i obecnemu w miastach smogowi. Kolejnym punktem uwagi Radosława jest powstrzymanie błędnych inwestycji regulujących rzeki. Pomysły dotyczące podporządkowania rzek żegludze śródlądowej poprzez budowę kanałów, przekopanie mierzei wiślanej, a także puszczenie innych rzek kanałami spowodują olbrzymie koszty ekologiczne i straty przyrodnicze.

Impact

Radosław osiąga zmianę na poziomie świadomości Polek i Polaków, także poprzez kampanie w mediach społecznościowych. Strony internetowe EKO Inicjatywy maja większa oglądalność niż strona Ministerstwa Środowiska. Stworzyli także cykl audycji edukacyjnych w ogólnokrajowym Radiu TOK FM. Ponadto Radosławowi udało się zbudować szeroką koalicję wokół energetyki węglowej, w którą zaangażowali się aktywiści i liderzy jak na przykład prof. Jan Kopczyk.

Idea

Radosław prowadzi kampanie dążącą do zmiany zapisów prawnych. Dlatego działa na rzecz budowy świadomości obywateli, polityków i biznesu zarówno poprzez edukację jak i wywieranie nacisku na regulatorów. Ze względu na trudności w działaniu na poziomie polityk krajowych, wprowadzają oni zmiany w politykach lokalnych. Prowadzą także dialog ze światem biznesu. Prowadzili przykładowo rozmowy z bankami i funduszami inwestycyjnymi, zachęcając ich zarządy do zaprzestania inwestycji w węgiel ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne.

Vision

Radosław chce dla Polski zrównoważonego rozwoju, zachowania przyrody i bioróżnorodności, dobrze utrzymanego naturalnego środowiska Bałtyku, zdecentralizowanej energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii i pozwalającej konsumentom na oszczędność. Wizja Radosława to ekologiczna Ziemia, utrzymywana dzięki oddolnym inicjatywom obywateli. Choć wizja ta jest niezwykle ambitna, koalicja wokół EKO Inicjatywy realizuje te cele.

Motivation

Radosław pytany o motywacje, od razu wymienia złość i niezgodę na zastaną rzeczywistość oraz wiarę w to, że to co robi ma sens, że trzeba to robić. Motywację stanowią też pozytywne przykłady polityk na poziomie gmin. Choćby ogniwa fotowoltaiczne na wszystkich dachach w gminie górskiej, którą przejeżdżał Radosław. Jej włodarze udowodnili, iż jest to możliwe. Radosława cieszą także pozytywne sygnały od ludzi i obserwowanie rozwoju systemowych działań ekologicznych w innych krajach.

Kontakt

Eko.org.pl

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.