arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PiotrTopiński

Country, Date of election

Poland 1996

Field

Economic development

Ekolog, publicysta, wykładowca, autor książek, fundator kilku fundacji pracujących w sferze społecznego i gospodarczego lokalnego rozwoju, autor filmów edukacyjnych i szkoleniowych. Przez lata punktem uwagi Piotra było pobudzanie lokalnej gospodarki na obszarach wiejskich, poprzez obniżanie kosztów ogrzewania, dzięki przestawieniu systemów grzewczych z węgla na słomę lub inne surowce roślinne, występujące w danej okolicy. Innowacje w tym obszarze spowodowały dołączenie Piotra do społeczności członków Ashoki. Obecnie zaangażowany jest w tematykę gospodarki wodnej.

Problem

Nieudolna gospodarka wodą na obszarach górskich skutkuje olbrzymimi konsekwencjami dla środowiska, klimatu, rolnictwa i dobrostanu mieszkańców. Problem ten ma wymiar formalno-prawny i psychologiczny. W Polsce nie ma strategii gospodarowania wodą. Brakuje też wiedzy, szczególnie wśród samorządowców, którzy ostatecznie podejmują decyzje na poziomie lokalnym. To te decyzje, często polityczne, dla mieszkańców maja wymiar wyschniętych studni i braku wody latem, a wiosną powodzi.

Impact

Piotr był inicjatorem powstania wielu organizacji między innymi Żywieckiej Fundacji Rozwoju czy FISE – Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, które nadal prężnie działają. Obecnie Piotr pozostaje bardzo aktywnym działaczem społecznym i ekologicznym bez afiliacji organizacyjnej. Bierze udział w konferencjach, prowadzi też popularny kanał na YouTube z filmami przyrodniczymi. Jego seria „woda w górach” została nagrodzona dyplomem ORLE PIÓRO 2016 przyznawanym przez Klub Przyrodników. Piotr łączy siły z Michałem Kravcikiem – członkiem Ashoki za Słowacji – prowadząc z nim bliską współpracę.

Idea

Piotr nagrywa filmy edukacyjne, współpracuje z wieloma organizacjami jako niezależny ekspert, w tym z Changemaker School w Przyłękowie. Filmy jego autorstwa stanowią kanon na zajęciach z hydrologii, ochrony przyrody i hydrobiologii na wielu uczelniach (UW, UJ, AGH, UP w Poznaniu).  W dwa lata chce zrobić trzy kolejne filmy nie tyle o samych podstawach przyrodniczych, co możliwościach technicznych czy technologicznych.

Vision

Piotr chciałby się cofnąć o 50 lat i zatrzymać błędy, które zostały popełnione. Obecnie niezwykle trudno jest przywrócić równowagę w gospodarce wodnej, szczególnie w odwodnionych górach. Piotr chce, aby zarządzający mieli świadomość ekologiczną konsekwencji swoich decyzji.

Motivation

Piotr kwestionuje stan zastany. Śmieje się, że lubi ludziom zrobić na złość, więc robi te filmy przeciw władzom lokalnym, którym wytyka błędy. Piotra motywują widoczne efekty jego działalności, cieszy go wprowadzanie dobrych praktyk, nawet na małą skalę. Piotr działa, bo lubi i nie potrafi inaczej.

Kontakt

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Piotr Topiński na Youtube

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.