arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PawełUrbanowicz

Country, Date of election

Poland 1996

Field

Human Rights

Paweł był pionierem działalności na rzecz podniesienia jakości rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Obecnie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób i rodzin osób osamotnionych i opuszczonych, w tym także autystów, działając na rzecz przywrócenia im relacji ze światem zewnętrznym, umiejętności życia, wyjścia z obojętności, dbałości o swoich bliskich. Robi to poprzez centra integracji, a także zakładanie przedsiębiorstw społecznych.

Problem

Jednym z istotnych problemów w Polsce jest wykluczenie społeczne i zawodowe jakiego doświadczają osoby z rodzin ubogich, niezaradnych, osoby z niepełnosprawnościami, w tym także osoby dorosłe dotknięte autyzmem. W ostatnich latach Paweł położył nacisk zwłaszcza na integrację społeczną tych ostatnich. Polski system edukacyjny jest ukierunkowany nie na sprawność społeczną i umiejętności zawodowe, ale raczej podejmuje się wysiłki, które przysporzyć mogą najwyżej problemów poznawczych, jak przykładowo nauka liczenia przez dzieci autystyczne. Niskie jest zainteresowanie rozwijaniem u nich umiejętności praktycznych, które można wykorzystać zawodowo, co prowadzi do sytuacji, w której osoby te po ukończeniu szkoły pozostają bezradne.

Impact

Paweł tworzy miejsca i struktury umożliwiające przemianę. Działa dwutorowo. Na terenie 42 hektarowego ekologicznego gospodarstwa prowadzi zarówno ośmioetapowy program Winda mający na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom osób nieporadnych, ubogich oraz rodzin mających problemy wychowawcze, a także program Wspólnoty Nasz Dom, który zajmuje się dorosłymi autystami. Paweł znalazł zatrudnienie dla 30 osób, prowadzi kuchnię, która codziennie wydaje 850 obiadów. W programie Wspólny Nasz Dom Paweł stworzył grupę wsparcia dla rodziców osób dotkniętych autyzmem, których przywraca światu poprzez życie rodzinne, gdyż jak uważa tylko w rodzinie można praktykować zachowania, które w przyszłości mogą uchronić dziecko przed izolacją. Paweł ciągle też prowadzi 18 oddziałów wspierania lokalnego rodzicielstwa.

Idea

Poprzez dwa Centra Integracji Społecznej prowadzi programy aktywizacyjne, do których wychowankowie przychodzą często z Ośrodków Pomocy Społecznej. Programy te mają na celu przywrócenie umiejętności życia, wyjście z obojętności, dbanie o bliskich a w efekcie końcowym znalezienie zatrudnienia przez uczestników. Udało mu się także stworzyć bazę, gdzie osoby autystyczne w wieku lat 17-18 będą mogły przybywać, ale w odróżnieniu od zwykłych Domów Pomocy Społecznej, zamiast opiekunów będą ich prowadzić trenerzy pracy, których celem będzie wypracowanie u wychowanków świadomości, że są potrzebni i przydatni, poprzez naukę prowadzenia kuchni, prace na roli.

Vision

Finalnym zamierzeniem jest stworzenie kompleksu kilku wspólnot. Wkrótce rozpocznie się budowa nowego domu dla osób autystycznych, który pomieści 8 osób. Będą też prowadzić współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Międzyrzeczu, gdzie władze powierzają im kompleksowe działania. Kolejnym krokiem ma być powołanie szkoły zawodowej dla ludzi z autyzmem.

Motivation

Paweł stawia na działania o charakterze długofalowym, na niezależność i trzymanie się swoich wartości. Impulsem, który dał Pawłowi siłę do tworzenia kapitału społecznego przez całe swoje życie, były narodziny wolnej Polski. Wcześniej Paweł jako młody prawnik, działał w szeregach Solidarności w środowisku Obserwatora Wielkopolskiego, co doprowadziło do wydania przez władze komunistyczne zakazu wykonywania przez niego zawodu. Znalazł on wówczas pracę w domu dziecka, co dało mu inspirację do dalszej pracy, do zajmowania się przypadkami najtrudniejszymi, wieloletnich zaniedbań. Największą radość sprawiają mu wychowankowie, którzy poszli już własną drogą, którzy nie potrzebują już dalszego wsparcia.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.