arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PawełŁukasiak

Country, Date of election

Poland 1998

Field

Civic participation

Paweł założył Akademię Rozwoju Filantropii, aby zachęcić firmy do inwestowania w społeczeństwo obywatelskie, promując jednocześnie profesjonalizację organizacji sektora obywatelskiego. Żeby osiągać te cele Akademia Rozwoju Filantropii realizuje wiele programów edukacyjnych i doradczych skierowanych  do biznesu, organizacji pozarządowych i młodych ludzi.

Problem

W trakcie ekonomicznej i politycznej transformacji po 1989 pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, jednak oba sektory – zarówno biznesowy jak i non-profit rozwijały się osobno. Polskie organizacje pozarządowe podejmują się rozwiązywania specyficznych, ograniczonych problemów społecznych, nie podejmując jednoczesnych działań mających na celu zwiększenie swojej widoczności dla świata biznesu. Rezygnują w ten sposób z szansy na wzajemnie korzystną współpracę między sektorową. Do przyczyn można zaliczyć brak zaufania i brak komunikacji międzysektorowej. Organizacje pozarządowe nie wiedzą jak komunikować się z biznesem w sprawie darowizn – ich podejście jest zdezorganizowane, nie  skoordynowane z biznesowym punktem widzenia, co często skutkuje odmową lub przypadkowym wspieraniem małych programów.

Impact

Organizacja Pawła  “Akademia Filantropii” od 1998 zachęca biznes do wspierania inicjatyw społecznych i jednocześnie promuje profesjonalizację organizacji pozarządowych, zarządzania i pozyskiwania zasobów sektora społecznego. Do dzisiaj organizacja przeprowadziła 40 programów i stworzyła wydawnictwo, które opublikowało 90 serii wydawniczych. Aby stworzyć połączenia ze sponsorami Paweł utworzył Agencję Obsługi Sponsorów która świadczy usługi doradcze dla sektora prywatnego, współpracując z 183 sponsorami instytucjonalnymi. Wprowadzono także coroczną nagrodę Dobroczyńca Roku.

Idea

Paweł stara się utworzyć połączenia, polegające na kreatywnej współpracy, między biznesem a sektorem obywatelskim. Stworzył więc kompleksowy program dla Polskich firm dotyczący możliwości inwestowania w lokalne organizacje dobroczynne i podnoszący świadomość wynikających z tego korzyści. Paweł edukuje także polskie organizacje pozarządowe by ich działania były zrozumiałe w języku biznesowym. Nakłania też organizacje pozarządowe do komunikowania się ze studentami biznesowymi, by od początku pielęgnować w nich odpowiedzialność społeczną. Proponuje alternatywną dla działalności charytatywnej ideę inwestycji społecznych.

Vision

Na dzień dzisiejszy organizacja koncentruje się na czterech obszarach. Aktywizacja wspólnot lokalnych, rozwój nowoczesnej filantropii, promocja działalności społecznej i wsparcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoncentrują swoje działania na nowoczesnej filantropii, wykorzystaniu nowych technologii i współpracy z odpowiedzialnymi partnerami. Wciąż wyszukują niekonwencjonalne metody i otwierają nowe możliwości.

Motivation

W czasach komunizmu, podczas studiów Paweł zaangażowany był w działalność nielegalnej jeszcze Solidarności. Organizował swój komitet dla kooperacji z sektorem obywatelskim – jako pierwszy w Polsce działał na rzecz rozpoczęcia współpracy. W 1990 i 1991 szkolił członków pierwszego Polskiego Parlamentu aby zrozumieli wagę i potrzeby sektora obywatelskiego. Od 1997 Paweł przekonał się, że następnym krokiem powinno być utworzenie sieci połączeń między biznesem a sektorem obywatelskim. Skoncentrował się na pracy w Akademii Filantropii w pełnym wymiarze.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.