arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PawełJordan

Country, Date of election

Poland 1998

Field

Civic participation

Paweł Jordan stara się zwiększyć udział obywateli w życiu społecznym poprzez wprowadzenie “nowej” idei wolontariatu w Polsce i innych krajach postkomunistycznych, które nie mają historii wolontariatu.

 

Problem

W porównaniu z innymi krajami Europy Polska ma niskie wskaźniki zainteresowania wolontariatem. Woluntaryzm w Polsce kojarzy się negatywnie z obowiązkowym wolontariatem, do którego zmuszano ludzi w czasach totalitaryzmu. W poprzednim reżimie obywatele musieli wykonywać zadania na rzecz dobra wspólnego, takie jak zbiór warzyw w kooperatywach rolniczych. Mimo to, Paweł twierdzi, iż jest spora grupa Polaków którzy chętnie podjęliby się pracy wolontariackiej, jednak mała liczba organizacji obywatelskich korzysta z tego źródła pomocy.

Impact

W 1993 Paweł założył pierwsze w Polsce Centrum Wolontariatu w Warszawie. Do 1997 roku było ich już dziewięć. W 1997 Paweł pomógł założyć bliźniacze Centra Wolontariatu na Litwie i w innych krajach europejskich. Pracował on nad usunięciem przeszkód prawnych, które wstrzymują woluntaryzm w Polsce. Wydał także wiele przewodników dotyczących tego jak korzystać z pomocy wolontariuszy w centrach opieki społecznej. Jego program jest wprowadzony w setkach instytucji i z zaangażowaniem tysięcy wolontariuszy w Polsce.

Idea

Paweł Jordan buduje świadomość obywatelską i uczestnictwo obywatelskie poprzez promocję idei wolontariatu w Polsce i innych krajach byłego bloku sowieckiego. Wierzy on, iż żywa kultura wolontariatu jest krytyczną składową stabilnych i dobrze zakorzenionych demokracji. Praca Pawła odróżnia się od podobnych projektów w regionie, gdyż poza rekrutacją stara się on ukazać agencjom pomocy społecznej, szpitalom i organizacjom pozarządowym, jakie korzyści przyniosłoby im wykorzystanie pracy wolontariackiej. Walczy on z oporem wielu menedżerów, dotyczącym otwierania organizacji dla niesprawdzonych i obcych osób, a także szkoli ich jak najproduktywniej wykorzystywać wolontariuszy.

Vision

Paweł Jordan stara się zwiększyć uczestnictwo obywatelskie poprzez wdrożenie nowej koncepcji służby wolontariackiej w Polsce i innych krajach postkomunistycznych, które nie mają długiej historii wolontariatu.

Motivation

W szkole średniej Paweł interesował się siatkówką. Twierdzi teraz, że ten sport grupowy nauczył go cenić pracę zespołową i współpracę. W czasie studiów prowadził on wiele aktywności studenckich, a nawet rozpoczął działania klubu studenckiego. Był on także bardzo aktywny przy zakładaniu sieci centrów porad obywatelskich. Pracował też jako dyrektor Warszawskiego Centrum Informacyjnego wiodącej organizacji pozarządowej, a następnie rozpoczął projekt łączenia bardziej zaawansowanych centrów informacyjnych z mniej rozwiniętymi w innych miastach.

Kontakt

BORIS

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.