arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MarianChwastniewski

Country, Date of election

Poland 2006

Field

Education

Marian stara się przedefiniować rolę nauczyciela z tego, który dyscyplinuje do tego, który wspomaga, jest przewodnikiem w odkrywaniu zainteresowań i możliwości ucznia. Jego nowe podejście edukacyjne zachęca do kreatywności i otwartości, a także skupienie się na zainteresowaniach ucznia, a nie tylko realizacji odgórnie ustalonej podstawy programowej.

Problem

Szkoły publiczne w Polsce, tak jak w wielu innych miejscach na świecie, kładą bardzo mały nacisk na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań i potencjału ucznia. Systemy edukacyjne są budowane w sposób biurokratyczny i sformalizowany, skoncentrowany na powtarzaniu materiału, dyscyplinie i testowaniu, a zdecydowanie zbyt mało na rozwijaniu naturalnej ciekawości. Do wpływu szkoły dodać należy wzorce płynące z mediów i reżim myślenia internetowego. Nauczycielom natomiast brakuje wiedzy i umiejętności, o tym jak uczyć.

Impact

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa od 12 lat wypracowuje innowacje i  tworzy nowe rozwiązania w edukacji. Co roku współpracują z około 200 szkołami i szkolą około 1000 uczniów, rozbudzając w nich potrzebę poszukiwania tego co nowe. Poza warsztatami, które uruchamiają w dzieciach procesy i otwierają ich umysły na nowy typ myślenia, chęć odkrywania świata, praca Mariana przekłada się tez na poprawę ich wyników w szkole.

Idea

Autorska metoda Mariana na rzecz twórczego myślenia u dzieci w wieku szkolnym powstała z inspiracji pracami takich pedagogów jak M. Montessori, O. Decroly, C. Freinet, czy J. Grotowski. Marian ciągle współpracuje z dziećmi, choćby podczas konkursu „Wyspa zagadek”, by udoskonalać metodykę poznawania świata zewnętrznego, świata własnych myśli, ale także nauki liter. Seria książek i materiałów do nauki czytania pozwala dzieciom uczyć się przez rozumienie, maskowanie, syntezę i analizę tekstu w miejsce poznawania mechanicznego. Marian rozwija postawy twórcze i badawcze uczniów także poprzez wyjazdy pogłębiające wiedzę o świecie i innych kulturach.

Vision

Marian dąży do tego by wciąż rzucać nowe światło, na to jak uczniowie uczą się najlepiej i wprowadzać permanentne zmiany w edukacji, aby na nowo mogła stać się dla dzieci zabawą. Dlatego Marian zamierza kontynuować działalność propagując myślenie kreatywne i pobudzając wyobraźnię swoich podopiecznych. Grupą docelową są w pierwszej kolejności dzieci z mniejszych ośrodków, ze szczególnym naciekiem na uczniów szkół wiejskich, którzy maja mniejsze możliwości realizacji w swoim środowisku.

Motivation

Metafora wyspy dobrze obrazuje działalność Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego WYSPA. Wyspa rozszerza się powoli wraz z piaskiem niesionym przez fale. Dzięki połączeniom promowym dzielą się rozwiązaniami, stosując czasem desant i zdobywając przestrzeń dla twórczego myślenia. Bardzo pozytywne oceny działania Stowarzyszenia, a także sukcesy wychowanków są dla Mariana siła napędową dla dalszych działań.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.