arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MałgorzataChmielewska

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Economic development

Małgorzata Chmielewska, polska zakonnica, jest założycielką projektu, który zapewnia schronienie i szacunek dla bezdomnych kobiet i ich rodzin. Jej program dąży do ponownego włączenia ich do społeczeństwa i zwiększenia wrażliwości społecznej na typowe zdarzenia, które wypychają niektórych obywateli na margines społeczeństwa.

Problem

W Polsce podobnie jak w innych krajach w Polsce posiadanie miejsca pracy jest jednym z kluczowych warunków dla możliwości posiadania miejsca zamieszkania. Utrata miejsca pracy i środków do życia przez pracowników, prowadzi często w efekcie do utraty przez nich domu. W czasach komunizmu miejsca pracy były gwarantowane przez państwo. Wspierano nierentowne przedsiębiorstwa czasem przez ciągłe ich subsydiowanie. Transformacja w stronę gospodarki rynkowej przyniosła wiele bankructw i bezrobocie. Wiele osób nieprzygotowanych było do przetrwania w nowym społeczeństwie opierającym się na konkurencji – wzrosła liczba osób nie potrafiących utrzymać własnego domu.

Impact

Siostra Małgorzata stworzyła w Polsce sieć domów, dostarczających pełna opiekę bitym i bezdomnym kobietom, matkom, ale także mężczyznom. Jej Fundacja w oparciu o darowizny prywatne utworzyła fundusz stypendialny, aby wspierać edukację dzieci z najbiedniejszych rodzin, którym corocznie objętych jest około 500 uczniów. W pierwszej połowie 2014 roku przyjęto 637 osoby bezdomne, włączając 26 dzieci i udzielono im dachu nad głową. Dorośli korzystają ze wsparcia przedsiębiorstwa społecznego, które daje im zatrudnienie. Fundacja siostry Małgorzaty udziela wsparcia materialnego wielu rodzinom w bardzo trudnym położeniu, prowadzi także program stypendialny umożliwiający dzieciom wyjście z zaklętego kręgu ubóstwa.

Idea

Małgorzata Chmielewska stara się rozwiązywać problem bezdomności w Polsce ze zwiększoną uwagą na kobiety, którym udostępnia się mniej zasobów niż mężczyznom w podobnym położeniu. Doprowadziła ona do wyróżnienia różnych rodzajów bezdomności, co pozwoliło jej na rozwinięcie bardziej kompleksowych usług dla osób nią dotkniętych niż w innych tego typu ośrodkach w całym kraju. Jej koncepcja opieki opiera się na unikaniu popadania w zależność od opiekuna tego, któremu opieka jest udzielana. Najbardziej złożonym elementem programu jest dom, którego mieszkańcy tworzą wzajemnie wspierającą się wspólnotę, do której należą nie tylko kobiety, ale też mężczyźni i całe rodziny.

Vision

Siostra Małgorzata poświęciła swoje życie osobom żyjącym na marginesie społeczeństwa, a jej ostatecznym celem jest przywrócenie ich społeczeństwu: z domem, pracą i nadzieją. Jej program opiera się na budowaniu wspólnoty między bezdomnymi, którzy stają się samowystarczalni jako grupa, ale także w ramach szerzej rozumianej wspólnoty. Kolejnym krokiem jest stworzenie przestrzeni życiowej dla osób z niepełnosprawnością umysłową ze stopniem umiarkowanym i ich integracja społeczna.

Motivation

Zarówno matka jak i ojciec Siostry Małgorzaty wpajali jej wartości charytatywne. Po ukończeniu studiów magisterskich zdecydowała się pomagać najsłabszym członkom społeczeństwa. Był to jej sposób na przeciwstawienie się reżimowi komunistycznemu, który negował występowanie ubóstwa. Poświęciła się wówczas pracy z dziećmi niewidomymi, opiece nad kobietami w więzieniach, a także pracy w charakterze urzędnika. Wkrótce dołączyła do międzynarodowej wspólnoty chrześcijańskiej we Francji “Pain de Vie” (Chleb Życia), której wartości są kluczowe dla przedsięwzięć Siostry Małgorzaty. „Rozwiązujemy problemy codzienne w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi”, mówi Siostra Małgorzata.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.