arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

KatarzynaWinkowska-Nowak

Country, Date of election

Poland 2011

Field

Education

Katarzyna odblokowuje potencjał nauczycieli na obszarach wiejskich, aby stawali się inspiracją dla swoich społeczności poprzez tworzenie opartej na zaufaniu i wartościach internetowej społeczności. Kluczem do tej strategii jest grupa wybranych nauczycieli, którzy wspólnie rozwiązują problemy i eksperymentują z nowymi metodami nauczania, aby podzielić się z szerszą grupą nauczycieli. Trzon grupy działa również jako “laboratorium” dla badań i innowacji, tworzenia nowych rozwiązań, które są zebrane w ośrodkach regionalnych dla grup E-learningowych (ROSE) w odległych obszarach wiejskich w całej Polsce.

Problem

Rola nauczyciela nie jest doceniana. Nauczyciele nie są włączani w procesy decyzyjne, brakuje inicjatywy, działania czy samostanowienia. Ponadto decydenci nie słuchają samych nauczycieli, nawet w procesach decyzyjnych w zakresie edukacji. Czują się oni przez to często bezradni, co skutkuje niskim poziomem współpracy i wzajemnego zaufania, a także niską partycypacją w demokracji w tej grupie.

Impact

Dzięki Katarzynie nauczyciele są bardziej aktywni, czują sens tego co robią, sami podejmują inicjatywy, a także wspierają je. Powstają partnerstwa miedzy nauczycielami i naukowcami, uczelniami. W Polsce powstało kilkanaście ośrodków ROSE, w tym przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Katarzyna za swój sukces uważa entuzjazm ludzi, nauczycieli którzy z nią współpracują. Działają razem od 2004 roku, reprezentują różne dziedziny i często pochodzą z małych ośrodków. Działają z zaangażowaniem, rozwijając swoje kompetencje i umiejętności.

Idea

Katarzyna wraz z grupą nauczycieli powołała Stowarzyszenie Nauczycieli ROSE oraz stworzyła sieć regionalnych ośrodków szkoleń. Nauczyciele tworzą nowe metody edukacyjne i dotyczące współpracy. Stowarzyszenie Nauczycieli ROSE jest wspierane przez Fundację Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, by wspierać i finansować współpracę między nauczycielami. Pielęgnując współpracę między nauczycielami, Katarzyna stworzyła sieć inicjatyw i konferencji. Dzięki temu tworzone są materiały, powstają kursy, a całość otoczona jest wsparciem naukowym, co umożliwia poszukiwanie najlepszych rozwiązań w oparciu o nauki społeczne.

Vision

Katarzyna i jej Stowarzyszenie ROSE działają na rzecz wspierania edukacji i aktywności społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, zwiększania kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, rozwoju społeczności lokalnych, rozwoju więzi społecznych i gotowości do współpracy, zwiększania przedsiębiorczości i podmiotowości oraz ułatwienia. dostępu do nowoczesnej wiedzy i zdobyczy współczesnej cywilizacji. Katarzyna kontynuuje organizację kursów dla nauczycieli, nadal będzie także wydawała publikacje. W celu budowania żywotnej współpracy z nauczycielami, planuje założenie nowego pisma.

Motivation

Katarzyna jest doktorem matematyki teoretycznej i gdy rozpoczynała współpracę z nauczycielami, pracowała często w odosobnieniu w bibliotece, z długopisem i kartką papieru. Dzisiaj Katarzyna docenia pracę z ludźmi i niezwykle cieszy ją dostrzeganie swojego wpływu na życie i pracę innych ludzi.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.