arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

KatarzynaOleś

Country, Date of election

Poland 2005

Field

Health

Katarzyna opracowała rodzinny system położniczy, który zapewnia wysoką jakość usług dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Jej podejście przywraca poród rodzinie, umożliwiając takie porody domowe, które stanowią proces edukacyjny i są spoiwem dla rodzin. Poprzez szkolenia położnych i rozwój położnictwa w Polsce, Katarzyna stara się stworzyć zdrowszą kulturę porodu, który promuje empatię, zrozumienie i dobre rodzicielstwo.

Problem

Katarzyna działa na rzecz jakości narodzin, docenienia tego aktu, jego znaczenia w życiu społecznym i rodzinnym, przywrócenia narodzinom właściwej pozycji.  Współczesne modele opieki okołoporodowej funkcjonują dobrze w aspektach medycznych i technicznych, dając znacząco większe niż przed laty szanse przeżycia zarówno matce jak i dziecku. Jednak modele te zostały wypracowane, by działać w przypadkach patologii ciąży. Stały się one standardowymi procedurami, w które zostaje włożona rodząca kobieta jako pacjentka służby zdrowia. Przynosi to wiele emocjonalnych i psychicznych szkód zarówno matce i dziecku, jak i całej rodzinie, uniemożliwiając im pozytywne doświadczenie narodzin. Obecnie Katarzyna koncentruje się na działaniach na rzecz porodów domowych i wsparcia poporodowego kobiet po cięciu cesarskim.

Impact

Katarzyna przyczyniła się do wprowadzenia w Polsce standardów okołoporodowych, a także rzeczowej ich ewaluacji. Przez lata procy Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni udało im się włączyć położne do społeczności medycznej, jako profesjonalistki, działające zgodnie z medycznymi zasadami. Udaje im się też propagować ideę porodów domowych. Katarzyna także teraz, po zniesieniu standardów okołoporodowych, nie ustaje w działaniach legislacyjnych, biorąc udział w pracach komisji, która opracowuje nowelizacje prawa związanego z porodami fizjologicznymi.

Idea

Katarzyna działa na rzecz aktywizacji i współpracy różnych grup zawodowych, takich jak położne, psycholożki, psychoterapeutki i lekarze. Brak współpracy skutkuje nieholistycznym podejściem do procesu, a nie momentu narodzin. Poprzez szkolenia, konferencje i spotkania branżowe Katarzyna promuje ideę porodu jako święta rodziny. Służą temu tez rozliczne szkolenia położnych i lekarzy, łączące podejścia medyczne i psychologiczne, poszerzając ich podejście o nowe i stare techniki odbierania porodów. Pracując z kobietami dąży do budowania świadomości, że to w dużej mierze od kobiet zależy jak będą rodziły.

Vision

Katarzyna chciałaby, aby samo wydarzenie narodzin miało właściwe miejsce w życiu społecznym i aby ludzie rozumieli i czuli, że jest to coś bardzo ważnego, co w dużym stopniu rzutuje na dalsze życie dziecka, matki i tego jak będzie wyglądało społeczeństwo. Matki powinny mieć możliwość rodzenia świadomie, tak jak sobie wymarzyły, w wymarzonym otoczeniu, z osobami, które są bliskie i rozumieją ich potrzeby i chodzi nie tylko o profesjonalistów ale także rodzinę. W zbliżającej się przyszłości, planuje Katarzyna kontynuować zajęcia szkoleniowe, konferencje, warsztaty, coroczne spotkania integracyjne, których celem jest konsolidacja różnych grup zajmujących się opieką okołoporodową, tak aby czuły że są jedną społecznością. Dodatkowo współpracuje bezpośrednio z innymi organizacjami zajmującymi się opieką okołoporodową, uczestniczy w ich konferencjach, prowadzi dla nich szkolenia. Chodzi o to, aby działali jako jedna silna grupa, mówili jednym głosem. Katarzynie zależy też na wzmacnianiu osób zajmujących się opieką okołoporodową w Polsce, zwłaszcza położnych. To zawód jest wciąż niedoinwestowany, słabo opłacany, a każda położna powinna mieć poczucie, iż pozwala przejść przez najważniejszy moment matce, dziecku i rodzinie.

Motivation

Katarzyną kieruje poczucie niezgody na to, że ważne sprawy są trywializowane i że się próbuje mówić o nich w kategoriach technicznych. To się dzieje z porodem. Mówi się o nim tylko od strony medycznej i tylko to jest uważane za poważne podejście. Nie próbuje się w dyskursie społecznym poruszać tego, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy jakie trafiają się w życiu. Chciałaby, aby jej działania dały moc, które czują podobnie, ale nie mają odwagi aby o tym mówić.

Kontakt

Dobrze urodzeni

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.