arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

KatarzynaBatko-Tołuć

Country, Date of election

Poland 2009

Field

Civic participation

Katarzyna Batko-Tołuć promuje przejrzystość i zaangażowanie obywatelskie na poziomie lokalnym, jako główny składnik społeczeństwa demokratycznego. Katarzyna przekształca stosunki między obywatelami, a samorządami poprzez ułatwienie dialogu obu stronom, a także promuje obopulne korzyści wynikające z tych nowych relacji.

Problem

W czasach PRL rządzący zniechęcali społeczeństwo do aktywności w sferze publicznej. Ludziom wpajano bierność i strach przed aparatem władzy. Te nawyki trudno obecnie wykorzenić. Polacy nie dopominają się informacji o działaniach urzędników, rzadko też starają się wpływać na ich decyzje. Wciąż tylko nieliczni angażują się w życie publiczne, chcą współtworzyć lokalne budżety i włączać się w tworzenie przepisów. Urzędnikom brakuje zwyczaju konsultowania działań ze społeczeństwem. W relacjach między obywatelami a władzą dominuje podejrzliwość. Obie strony nie uświadamiają sobie korzyści płynących z przejrzystości życia publicznego. Choć prawo gwarantuje dostęp do informacji, często pozostaje ono martwe, ponieważ obywatele nie domagają się egzekwowania przepisów. Problem jawności dotyczy administracji na każdym szczeblu: od centralnego po gminny. Szczególnie dotkliwie odczuwają go jednak mieszkańcy mniejszych miast i wsi, gdzie system zależności i powiązań jest najmocniejszy.

Impact

Obywatelska Sieć Watchdog obejmuje zasięgiem całą Polskę. Członkowie są lokalnymi specjalistami, od lat aktywnymi w swoich dziedzinach. Mieszkają zarówno w stolicy, jak i  pięciotysięcznych miastach. Stu – formalny i  nieoficjalnych lokalnych strażników – tworzy grupę osób kompetentnych, niezależnych, przyglądających się działaniom władzy. Watchdog Polska współpracuje także – za pośrednictwem centrów wiedzy – z trzydziestoma ekspertami: prawnikami, socjologami, ekonomistami, specjalistami oraz 500 wolontariuszami. Katarzyna prowadzi trzy centra: dotyczące prawa do informacji, lokalnych budżetów oraz watchdogów. Każdego roku organizacja doradza w ponad tysiącu spraw związanych z dostępem obywateli do informacji publicznej.

Idea

Katarzyna buduje nowe, przejrzyste relacje między instytucjami a obywatelami. Wdraża standardy, wprowadza odpowiedni klimat dla zmian. Uświadamia społeczeństwu korzyści płynące z większego zaangażowania obywateli w życie polityczne. Szczególny nacisk kładzie na społeczności lokalne. Jawność działań urzędników i współudział mieszkańców w sprawowaniu władzy mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców małych miast i wsi. Katarzyna wyszukuje i szkoli lokalnych „strażników”. Stara się uregulować działalność obywateli, którzy chcą brać udział w życiu publicznym i  zasięgać informacji od władz. Działa też na poziomie instytucjonalnym: uczy funkcjonariuszy publicznych nawiązywania partnerskich relacji ze społeczeństwem. Urzędnicy zaczynają współpracować z obywatelami przy podejmowaniu decyzji. Dzięki temu władza staje się naprawdę otwarta na ludzi.

Vision

Katarzyna dąży do zmiany polskiej kultury politycznej: chce wzmocnić obywatela i przypomnieć władzy o jej służebnej roli. Za najważniejszy instrument w tym procesie uważa prawo do informacji. Ludzie muszą wiedzieć, co robią funkcjonariusze publiczni, by móc ich świadomie wybierać. Tylko w ten sposób obywatele mogą się też włączyć w procesy decyzyjne; a także uchronić przed nadmierną ingerencją władzy w ich sprawy. Katarzyna jest nastawiona na długofalowe działania. Stara się, żeby temat transparentności wszedł na stałe do debaty publicznej, a ludzie zyskiwali poczucie, że istnieje problem.

Motivation

Jawność działań władzy – dziesięć lat temu ten temat prawie nie istniał. Dziś stał się jednym z najważniejszych w debacie publicznej. To w dużym stopniu zasługa Obywatelskiej Sieci Watchdog. Katarzyna ma ogromną satysfakcje, że ludzie zaczynają rozumieć sens społecznej kontroli nad funkcjonariuszami publicznymi. Coraz częściej sami tworzą innowacyjne sposoby rozpowszechniania informacji. Katarzynę cieszą też wygrane sprawy sądowe. Martwe dotychczas prawo, zaczyna być wreszcie powszechnie stosowane. „Pokazujemy, że warto pytać, że Dawid może wygrać z Goliatem. To bardzo mocno buduje obywatelską emancypację i uczy instytucje, że są coś winne obywatelom.”

Kontakt

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.