arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JarekDominiak

Country, Date of election

Poland 2001

Field

Economic development

Jarek Dominiak tworzy kluby inwestycyjne uczące umiejętności zarządzania finansowego dla ludzi z różnych środowisk, a szczególnie dla osób mieszkających na obszarach wiejskich. Te kluby budują zaufanie wśród uczestników i zachęcają do praktycznej nauki poprzez zbiorowe inwestowanie.

Problem

W Polsce i Europie Środkowej transformacja ekonomiczna w latach dziewięćdziesiątych, stała się dla wielu wyzwaniem, częściowo ze względu na fakt, iż niewiele osób potrafiło właściwie zarządzać posiadanymi funduszami. W latach tych powstawały instytucje, nowe regulacje i terminologie mające na celu wsparcie gospodarki rynkowej. Rządy nie potrafiły jednak komunikować wielu kwestii ważnych dla tych zmian i uczyć obywateli jak żyć w nowej sytuacji gospodarczej. Tysiące osób otrzymało obligacje i akcje firm w procesie prywatyzacji. Miały one stanowić swojego rodzaju odszkodowanie dla pracowników fabryk, których etaty ulegały likwidacji. Inicjatywom tym nie towarzyszyły jednak odpowiednie szkolenia, co sprawiło iż wielu pracowników pozostawiono z papierami wartościowymi i certyfikatami, których nie potrafili oni obrócić w zysk.

Impact

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce. Działa ono od 1999 roku. SII organizuje konferencje i szkolenia dla akcjonariuszy i jeśli zachodzi taka potrzeba interweniuje w ich imieniu oraz uczestniczy w zgromadzeniach generalnych spółek. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 12 tysięcy członków.

Idea

Jarek zdecydował się nauczać ludzi tego jak funkcjonuje system finansowy i jak zarządzać, aby pomagać ludziom przejść przez transformacje systemową w Polsce oraz wyposażyć ich w narzędzia i informacje będące wsparciem w gospodarce rynkowej. Jego stowarzyszenie inwestorów wspiera wzrost klubów inwestorów mniejszościowych w Polsce, aby zgromadzić ludzi pragnących zrozumieć lepiej gospodarkę i swoją w niej rolę. Wspólne podejmowanie decyzji inwestycyjnych uczy odpowiedzialności grupowej oraz zwiększa zaufanie wspólnotowe. Jarek planuje w ciągu kilku lat stworzyć sieć około tysiąca klubów inwestycyjnych, w których uczestniczyć będzie około dwudziestu tysięcy ludzi w całym kraju.

Vision

Jacek ma nadzieję, że za parę lat kilka tysięcy klubów będzie działać w całym kraju, że otworzą one odziały i zrzeszą nowych członków.  Mają one oferować programy wsparcia edukacyjnego, organizować szkolenia i spotkania oraz dystrybuować darmowe materiały edukacyjne. Za miarę sukcesu uważa on wzrost liczby Polaków, inwestujących na giełdzie.

Motivation

Jarek zawsze wykazywał skłonność do pomagania innym, co jak twierdzi odziedziczył po rodzicach. W szkole średniej angażował się w pomaganie dzieciom z rodzin potrzebujących. W 2000 roku ukończył on studia na Uniwersytecie Wrocławskim i poświęcił się całkowicie tworzeniu swojego Stowarzyszenia.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.