arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JadwigaŁopata

Country, Date of election

Poland 1996

Field

Environment

Z konsekwencją i determinacją, twórczo realizuje działania, których celem jest ochrona i promocja polskiej wsi, zdrowia ludzi i innych istot, zachowanie prawdziwych wartości środowiska naturalnego i kulturowego, promocja nowoczesnych ekologicznych technologii na wsi oraz łączenie tradycji z nowoczesnością.

Problem

Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo. Stanowi fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie Polaków, wolność oraz rozwój lokalnej ekonomii. Przez lata deprecjonowano znaczenie wsi. Tradycyjne, rodzinne gospodarstwa niszczały, a polski łańcuch żywnościowy ulegał globalizacji. Skutkuje to postępującą degradacją środowiska, coraz gorsza jakość żywności, utrata suwerenności żywnościowej oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. W 2015 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1,4 miliona gospodarstw rolnych. Ponad 1 milion z nich na obszarze 1-10 ha. Z jednej strony małe gospodarstwa są postrzegane jako niesamowystarczalne, z drugiej strony ziemia i kultura jej uprawiania są przekazywane przez pokolenia. W Polsce panuje presja, aby modernizować rolnictwo poprzez tworzenie dużych, schemizowanych agrobiznesów. Jadwiga jest przekonana, że małe gospodarstwa rodzinne są przyszłością światowego rolnictwa.

Impact

Jadwiga poprzez wprowadzenie rodzinnych gospodarstw na rynek produktów ekologicznych premium oraz budowanie ekoturystyki wokół naturalnego rolnictwa stworzyła alternatywną gospodarkę “eko-wiosek”. Projekty Jadwigi spotkały się ze znacznym odzewem. Wzrosło zainteresowanie rolnictwem ekologicznym i ekoturystyką. Jadwiga zainspirowała powstanie 130 gospodarstw ekologicznych, ponadto była ona wielokrotnie nagradzania za swoją działalność. Jako pierwsza Polka została uhonorowana Nagrodą Goldmanów w 2002 roku, w 2009 otrzymała w Polsce Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Człowieka Roku Gazety Krakowskiej. Jej EKOCENTRUM ICPPC natomiast uzyskało nagrodę Energy Globe National Award jako jedno z czołowych gospodarstw ekologicznych na świecie.

Idea

W 1993 roku Jadwiga założyła Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce. Następnie powołała Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), której siedziba EKOCENTRUM znajduje się w Stryszowie koło Wadowic. Jest ono nastawione na samowystarczalność żywnościową i energetyczną. Bazuje na trzech mocnych filarach: bioróżnorodność, samowystarczalność i łączenie tradycji z nowoczesnością. Od początku zaangażowana była w szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich dotyczące rolnictwa ekologicznego, ekoturystyki i rozwoju produktów regionalnych. Doprowadziła do powstania sieci polskich gospodarstw ekologicznych, które oferowały spędzenie wolnego czasu na swoim terenie oraz poszerzanie wiedzy na temat korzyści z eko-rolnictwa. Jadwiga podkreśla, iż cały czas działa na rzecz zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego i polepszania stanu zdrowia Polaków, pobudzenia lokalnej ekonomii, przedsiębiorczości oraz utrzymania niezależności i wolności.

Vision

Pytana o wizję, twierdzi iż zamierza kontynuować swoje działania, ale z większą uważnością, dyscypliną i determinacją. Nowością jest praca w grupie, której celem jest wypracowanie całościowego planu przyszłości Polski oraz wyłonienie prawdziwych liderów, których potrzebujemy w Polsce. Jadwiga poza zwiększaniem świadomości, sieciowaniem gospodarstw i praca oddolną, angażuje się w prace komisji sejmowych, a także aktywnie lobbuje na rzecz polskiej wsi (między innymi ustawa o sprzedaży żywności przez rolników). Jadwiga wyobraża sobie polską wieś bez GMO, zasilaną w energie odnawialną, w której stosuje się ekologiczne uprawy i technologie.

Motivation

Jej główną motywacją jest wizja lepszego życia dla wszystkich istot. Motywują ją też ludzie o szczerych sercach i dzieci, które w przyszłości będą ponosić konsekwencje działań swoich przodków. Broni też swojej własnej przestrzeni do życia – wszyscy mamy prawo do dobrej jakości żywności, zdrowego środowiska naturalnego i kulturowego, do czystego powietrza i wody, prawo do wolności.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.