arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JacekSchindler

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Environment

Jacek Schindler działał dotychczas na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łączy na poszczególnych rynkach różnych uczestników instytucjonalnych danego procesu, starając się aby wyrobili wspólny pogląd na ochronę środowiska w swoim sektorze. Obecnie do działalności tej dodał niekonwencjonalne metody edukacyjne usprawniające komunikację dzieci z rodzicami poprzez zabawę i promujące postawy proekologiczne.

Problem

Jacek twierdzi, iż w kwestii zrównoważonego rozwoju powstało sporo idei które od kilkudziesięciu lat nie są realizowane. Ich blokowanie często wynika z błędnej diagnozy i komunikacji rzeczywistych przyczyn danego problemu, czy konieczności bardziej kompleksowych zmian dotyczących zachowań konsumentów, uwarunkowanych zarówno czynnikami kulturowymi jak i społecznymi, które często nie są brane pod uwagę. Ma to wpływ na powstawanie wadliwych rozwiązań prawnych, za dużą swobodę podmiotów, stwarzanie pozorów, w miejsce rozwiązań, a instytucje, które powinny kontrolować system, nie są zainteresowane kontrolą. Decyzje konsumenckie podejmowane są bez świadomości zakupu produktu wraz z opakowaniem. Już na tym etapie zdaniem Jacka powinno następować zmniejszanie ilości odpadów.

Jacek dostrzegł podczas swojej działalności, że dzieci maja trudności z komunikacją własnych problemów, budowaniem obrazu własnego świata, opowieści o swoim życiu i relacjach.

Impact

Początkowo Jacek koncentrował się na budowie świadomości w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju, obecnie stara się działać na rzecz wypracowania mechanizmów oddziaływania na zachowania interesariuszy w całym łańcuchu wartości. Mówi o konieczności uwzględnienia kosztów zewnętrznych czy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także opłatach za niezrównoważone zachowania na przykład nie segregowanie śmieci.

Projekty edukacyjne Jacka mają zasięg ogólnopolski i obejmują 600 nauczycieli i doradców metodycznych. Część szkół wprowadziła zajęcia na stałe. Obecnie przygotowywana jest trzecia edycja takiego wsparcia. Jacek jest także wykładowcą akademickim promującym szerokie i odpowiedzialne podejście do kulturoznawstwa, łącząc je z innowacjami społecznymi.

Idea

W przypadku rozwoju zrównoważonego Jacek stara się łączyć interesariuszy, podmioty które odgrywają ważną rolę na rynku. Przygotowuje opracowanie, w którym stara się uwspólniać ich stanowiska, brakuje bowiem kompleksowego ujęcia, w którym widać byłoby wzajemne zależności czy stwierdzić ostatecznie, że rozstrzygnięcia prawne idą w dobra lub złą stronę.

Stworzył także projekt edukacyjny dla dzieci – zabawy edukacyjne oparte między innymi o tematykę ekologiczną, zawierające puzzle, ale także generatory komiksów ułatwiające dzieciom budowę obrazu własnego świata i adresują trudności komunikacyjne promując zrównoważone zachowania.

Vision

Jacek stara się oddziaływać na decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Łączy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ośrodki naukowe.  Występując osobno traktowani są oni jako lobbyści o partykularnych interesach, gdy są razem to już głos całych środowisk, grup zazwyczaj o sprzecznych interesach i niezainteresowanych sobą nawzajem. Przykładowo łączy przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem ze świadomymi producentami, a następnie stara się wypracować dla nich wspólne stanowisko, tworzy na ten temat publikacje i stara się oddziaływać nie tylko na społeczeństwo poprzez zwiększenie świadomości problemu, ale także wpływać na decydentów w sprawach takich jak zdjęcie ryczałtu za wywożenie śmieci etc.

Motivation

Sukcesem dla Jacka jest zarówno doprowadzenie do wzrostu świadomości społecznej jak i decyzji na wyższym szczeblu władzy. Tworzy więc po rozmowach publikacje, które są rozprzestrzeniane. Udaje się kiedy jest prowadzony spor publiczny.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.