arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JacekJakubowski

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Education

Jacek od wczesnej młodości był działaczem i  społecznikiem. Działał zwłaszcza na rzecz rozwoju socjoterapii jako medium przywracania społeczeństwu młodzieży z grup marginalizowanych, w tym zwłaszcza zagrożonych narkomanią. Następnie założył Grupę TROP pierwszy w Polsce ośrodek szkolenia trenerów i coachów, także Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej, gdzie wykorzystuje wcześniej wypracowane modele działania. Punktem uwagi jego działalności jest obecnie współpraca oparta na empatii, której brak definiuje jako kluczowy problem cywilizacyjny do rozwiązania.

Problem

Brak współpracy opartej na empatii jest przyczyną wielu innych problemów i może być uważany za jeden z kluczowych problemów cywilizacyjnych. Współpraca, w której brakuje empatii, skutkuje niezadowoleniem z wykonywanej pracy, z obumieraniem poczucia wspólnotowości, z wypaleniem zawodowym. Z perspektywy biznesowej z kolei brak empatii prowadzi do podwyższenia rotacji pracowników i spadku jakości usług.  Szczątkowa wiedza biznesu, administracji, ale tez indywidualnych osób pełniących różne role społeczne na temat zjawiska empatii, jej wpływu na temat na współpracę i realizacje zadań jest problemem, na którym obecnie koncentruje się Jacek.

Impact

Nowatorska idea, która sprawiła, że w 1995 roku Jacek został członkiem Ashoki dotyczyła systemu tworzenia i wzmacniania liderów młodzieżowych. Te działania oraz wcześniejsze doświadczenia z SOSu (Międzyszkolnego Ośrodka Socjoterapeutycznego) doprowadziły do wypracowania metodologii TROP, która jest wykorzystywana przez tysiące osób do uruchamiania procesów i przeprowadzania zmian w określonych środowiskach. Jacek i Grupa TROP prowadzi współpracę z 500 gminami wiejskimi w projekcie poakcesyjnym, z licznymi firmami rodzinnymi, a także z dużym biznesem miedzy innymi Danone, mBank. Ponadto Jacek jest także inicjatorem Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej.

Idea

Jacek i Grupa TROP łączą różne światy wzmacniając empatyczną współpracę przez sieć przeszkolonych trenerów, coachów i liderów TROP. Metodologię TROP – Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości wdrażają nie tylko bezpośredni współpracownicy Jacka, ale tysiące absolwentów szkól trenerów coachów i liderów TROP. Jacek oraz Grupa TROP ciągle świadczą szereg usług bezpośrednio, szkoląc partnerów hurtowych: duże firmy, stowarzyszenie firm rodzinnych i inne, budując także  wokół współpracy opartej na empatii szeroka, międzysektorową koalicję.

Vision

Jacek dąży do tego by współpraca oparta na empatii była powszechna praktyką, nie tylko w relacjach prywatnych, ale i zawodowych, zarówno w dużym biznesie jak i w małych firmach. Dlatego Jacek rozwija ogólnopolską koalicję na rzecz współpracy opartej na empatii i przygotowuje wielki festiwal poświęcony tej tematyce. Inicjatywa ta jest uzupełniana przez wyspecjalizowane pracownie między innymi „Świadomy nauczyciel”, działająca na rzecz uruchamiania współpracy opartej na empatii w szkołach czy „Praca z firmą rodzinną” etc. Jacek rozwija także ofertę dla doświadczonych trenerów i coachów, którzy skończyli już szkoły, ale chcą się dalej rozwijać.

Motivation

Jego główną motywacją zawsze była niezgoda na świat jaki on jest – próba buntu czy odejścia. Jest to też dla niego wyzwanie duchowe, poszukiwanie sensu życia. Zawsze chciał zmieniać świat i to się nie zmienia. Jackowi udało się zmienić kawałek świata i uruchomić procesy społeczne. Do nieustannej pracy motywuje go także obserwowanie realnych zmian w życiu osób, z którymi pracował.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.