arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JacekJakubiec

Country, Date of election

Poland 2001

Field

Civic participation

Jacek jest architektem ze specjalizacją w kierunku zabytków i urbanistą. Interesuje go także historia architektury. To jego żywioł i pasja. Jacek angażuje społeczność w proces  przywracania integralności strukturalnej i kulturowej zrujnowanym zamkom, zagrodom i innym budynkom rozsianym po całym regionie. Poprzez ten wysiłek Jacek przynosi nową nadzieję, dumę i możliwość zarobku ubogim środowiskom o wysokim bezrobociu. Aby nauczyć młodych ludzi starych umiejętności, stworzył pierwsze akademie rzemieślnicze oferujące kursy stolarstwa, kowalstwa i innych “utraconych” rzemiosł.

Problem

Problemem jaki dostrzega Jacek jest niedobór dobrego fachowego potencjału kadry podstawowej, czyli na poziomie rzemieślniczym. Zabytki to domy, rzeźby, budynki, ale niematerialne to są umiejętności, różne rzeczy rzadkie jak np. umiejętności dawnego,  tradycyjnego rzemiosła, ginące zawody które również powinny podlegać ochronie. I ten aspekt bierze pod uwagę, aby chronić to co zanika. Mistrzowie wymierają i pewne umiejętności powinny przechodzić do młodych. Interesuje go rozwój i profesjonalizacja podstawowej kadry rzemieślniczej. Na poziomie akademickim jest wielu specjalistów natomiast rzemiosła nie uczy nikt. Problem rzemiosła i zabytków wiąże się więc z ciągłym regresem. Zabytki są szansą dla rzemiosła, bo nie ma mowy, aby zabytkami zajmowali się niefachowcy. Równocześnie rzemiosło jest szansą dla zabytków. W obie strony powinno to działać i dla dobra zabytków i rzemiosła jako pewnego sektora. Na tym tle ma wypracowane kompletne koncepcje działania.

Impact

Łącznie zrobili około 80 różnych projektów własnych i partnerskich, głownie dotyczących zabytków, konserwacji, ochrony krajobrazu kulturowego. Pozytywnym podsumowaniem jest książka, monografia, gdzie Jacek podsumował wyniki badań nad Dworem Czarnym z pominięciem obecnych afer. Obiekt ma 800 lat i jest obiektem dużo większej klasy niż wcześniej uważano. Jacek twierdzi, iż ma pozytywną opinię w Jeleniej Górze, ludzie dają mu dowody poparcia.

Idea

Jacek angażuje wspólnoty w proces przywracania strukturalnej i kulturowej integralności zniszczonych zamków, gospodarstw domowych i innych budynków rozproszonych w całym regionie, co przynosi nadzieję, dumę i możliwość redukcji wysokiego bezrobocia. Aby nauczyć młodych ludzi starych umiejętności, stworzył pierwszą sieć szkół rzemieślniczych, oferując programy w stolarstwie, kowalstwie i innych „zapomnianych” sztukach. Projekty renowacji Jacka przyczyniają się także do zwiększenia turystyki, zapewniają dodatkowy potencjał generowania dochodów i zwracają uwagę na znaczenie ochrony środowiska. Co więcej, używa on odrestaurowanych budynków, aby służyły społecznościom jako biblioteki, centra wydarzeń kulturalnych, miejsca na wystawy i koncerty. Poprzez te ekonomiczne i kulturowe korzyści Jacek zyskał poparcie i zaangażowanie społeczności, w których pracuje.

Vision

Fundacja Kultury Ekologicznej Jacka dziś jest w stanie hibernacji, jest zdewastowana. Jacek będzie musiał ja zregenerować. Dwór Czarny natomiast jest obecnie w procesie sądowym i trzeba poczekać. Równocześnie planują polsko-czeski projekt związany ze współpracą ośrodków kształcenia rzemieślników związanych z konserwacją zabytków. Przygotowują całą koncepcję euro-regionalnego Centrum Ochrony i Pielęgnacji Zabytków. Jeśli chodzi o Dwór Czarny to po jego renowacji planują zająć się ponownie remontem całego kompleksu folwarczno-dworskiego i otaczających go ruin post PGR’owskich. Do tego trzeba oczywiście mocnego potencjału finansowego i chcemy stworzyć konsorcjum. Jacek twierdzi, że ma dobre układy z ministrem rozwoju, konserwatorem zabytków, liczy więc na sukces swojego projektu.

Motivation

Jego motywacje to obyczaje, wychowanie wyniesione z domu, czy z harcerstwa. Ma zwyczaj dotrzymywania słowa, a w 1988 roku podpisano deklarację ideową o utworzeniu w Jeleniej Górze Centrum Kultury Ekologicznej. Jacek do dziś trzyma się zobowiązań statutowych pod którymi podpisało się wówczas 90 osób. Poza tym jest architektem zajmującym się zabytkami i ma wizję Dworu Czarnego po rewitalizacji. Mógłby stać się on wspaniałym prezentem dla Jeleniej Górny, stąd wciąż przybywa mu sojuszników, ludzi światłych.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.