arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

JacekBożek

Country, Date of election

Poland 1997

Field

Environment

Jacek Bożek buduje ruch obywatelski by chronić polskie rzeki i żeby powstrzymywać ekologicznie nieodpowiedzialne projekty. Początkowo jego działania skupiały się głównie na największych polskich rzekach, takich jak Wisła, która jest jedną z ostatnich europejskich dzikich rzek. Jacek rozszerzył swoją działalność na inne rzeki w Polsce i pracuje w celu przeniesienia swojego modelu pozostawiania w stanie naturalnym rzecznych ekosystemów na wałach do innych krajów europejskich.

 

Problem

Rzeka Wisła wspiera kluczowy ekosystem, którego zniszczenia miałoby konsekwencje dla całego kontynentu. Polska jest ważnym przystankiem dla wielu migrujących, najrzadszych europejskich rodzajów ptaków, które polegają na rzekach i otaczających je lasach w jako źródle pożywienia. W lasach otaczających Wisłę można znaleźć 62 procent wszystkich europejskich ptaków. Region ten jest też kluczowy dla innych gatunków zwierząt. Według Jacka, około 50 procent kręgowców żyjących w okolicach Wisły, jest na liście zagrożonych gatunków. Z tego powodu dorzecze Wisły jest kluczowe z powodów ekologicznych dla całej Europy, nie tylko Polski.

Impact

Klub Gaja od 25 lat działa aktywnie w różnych obszarach ochrony środowiska, głównie na rzecz ochrony przyrody. Zespół klubu prowadzi ogólnokrajowe kampanie i programy celem ochrony rzek i dorzeczy. Publikują listę ryzyk o charakterze środowiskowym i problemów związanych z aktywnością człowieka oraz kładą nacisk na współodpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyjemy. Działalność edukacyjna, imprezy i warsztaty opierają się na niekonwencjonalnych metodach i wykorzystaniu różnych form sztuki.

Idea

Jacek Bożek tworzy ruch obywatelski mający na celu ochronę polskich rzek i powstrzymanie nieodpowiedzialnych ekologicznie projektów rozwojowych. Jego podejście wynika z przekonania, iż najważniejszym składnikiem efektywnej kampanii jest zagazowanie na szczeblu lokalnym. Osiąga on swoje cele poprzez wielopłaszczyznowe działania mające na celu edukację i zaangażowanie ludzi, przeciwdziałanie agresywnym taktykom lobbingowym mówiącym o rozwoju, budowanie koalicji między różnymi organizacjami obywatelskimi i wspólnotami na rzecz ochrony rzek oraz prezentacją alternatywnych form rozwoju, które nie tworzą zagrożenia dla wrażliwych ekosystemów.

Vision

Wizją Jacka Bożka i Klubu Gaja opiera się na dogłębnym podejściu do ekologii i bezkompromisowej ochronie Matki Ziemi. Świadomi tego iż różnorodne elementy świata wokół nas nie są rozdzielne i że zaspokajanie potrzeb jest koniecznością, skoncentrowali działania Klubu Gaja na indywidualnym rozwoju i pracy grupowej wokół rzek, drzew, karpia i innych nie mających głosu istot.

Motivation

Jacek odziedziczył zaangażowanie społeczne po rodzicach, którzy wpajali mu przekonanie o konieczności pomagania innym i walki w imię własnych przekonań. Pytany o to co inspiruje go do działań twórczych, Jacek lubi opowiadać historię o swoim innowacyjnym przodku, który wedle rodzinnej legendy wynalazł silnik parowy mniej więcej w tym samym czasie co James Watt.

Kontakt

Klub Gaja

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.