arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

IdaKarpińska

Country, Date of election

Poland 2013

Field

Health

Ida Karpińska doprowadza do przeprojektowywania polskiego systemu medycznego w celu rozszerzenia opieki, którą obecnie obejmowane są kobiety chorującego na raka szyjki macicy. Działając, Ida zmienia paradygmat dotyczący zdrowia kobiet i edukacji seksualnej w Polsce. Jej ostatecznym celem jest stworzenie infrastruktury prewencyjnej, która angażuje personel medyczny, wsparcie prawne, media, decydentów i kobiety, będące pacjentkami.

 

Problem

Rak szyjki macicy jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów nowotworu na który cierpią Europejki, częściej spotykana odmiana raka jest tylko nowotwór piersi. Co roku diagnozowanych jest około 60 tysięcy nowych przypadków choroby, będącej jednym z głównych powodów zgonów kobiet w Europie Środkowo Wschodniej, gdzie sytuacja stała się krytyczna na skutek niskiej wykrywalności we wczesnych stadiach. W Polsce co roku około 25 tysięcy kobiet umiera na skutek raka szyjki macicy, jest to 89,4 kobiety na 100 tysięcy w polskiej populacji. Statystyki są przerażające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż chorobie można zapobiec, wykryć ją i wyleczyć jeśli zostanie zdiagnozowana we wczesnym stadium.

Impact

Wielowymiarowe podejście Idy do problemu raka szyjki macicy opiera się na stworzeniu ram dla współpracy wielu instytucji i organizacji zaangażowanych w zapobieganie, edukację i wsparcie na różnych etapach zaangażowania służby zdrowia. Jej wkład edukacyjny oraz działania na rzecz podnoszenia świadomości doprowadziły do zmian i rewizji nastawienia do problemu całego spektrum osób zaangażowanych. W 2012 Ida i jej Fundacja dotarły z przekazem do ponad 30 tysięcy kobiet w kraju. Miesięcznie Ida ma wpływ na życie około 3 tysięcy kobiet.

Idea

Ida koncentruje się na reorganizacji istniejących struktur i programów działania w przypadku chorób kobiet, jak sama mówi „od pasa w dół”. Poprzez restrukturyzację stara się ona przeciwdziałać błędnym przekonaniom w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w Polsce i w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Doprowadziła do utworzenia Kwiatu Kobiecości – ogólnokrajowego ruchu kobiet działającego na rzecz edukacji społeczeństwa, promocji metod leczenia i powstania sieci prewencji i wsparcia dla kobiet cierpiących na raka narządów rodnych.

Vision

W długim okresie Ida planuje kontynuować pracę edukacyjną, która ma doprowadzić do wzrostu odsetka kobiet odwiedzających ginekologa i wykonanych testów klinicznych zarówno w klinikach publicznych jak i prywatnych. Ma ona wizje stworzenia systemów medycznych w kilku lokalizacjach w Polsce o cechach bardziej przyjaznych kobietom. Mogłyby one stanowić rozwiązanie modelowe do replikacji w kraju. Celem podtrzymania operacji i wzmocnienia wizji na poziomie regionalnym, Ida wdrożyła silna wizję biznesową obejmująca partnerstwa z korporacjami.

Motivation

U Idy wykryto raka podczas corocznych testów cytologicznych. Nie miała ona wystarczającej wiedzy na temat samej choroby, metod leczenia ani szans na wyzdrowienie. Choroba zmieniła ją. Doświadczenia z systemem medycznym były tak ciężkie i wypalające, że poczuła ona potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza gdy zdała sobie sprawę z tego, iż rak szyjki macicy jest w Polsce swojego rodzaju tematem tabu. W 2006 korzystając z własnych doświadczeń utworzyła ona ogólnopolską Fundację Kwiat Kobiecości, mająca na celu walkę z rakiem szyjki macicy i innymi rodzajami raka narządów rodnych.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.