arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

EwaSmuk

Country, Date of election

Poland 1998

Field

Education

Ewa jest pionierem rozwoju programów edukacyjnych, które przeciwdziałają rosnącej przepaści między populacjami miejskich i wiejskimi w Polsce. Zapraszając miejskie dzieci z rodzicami do udziału w edukacji rzemieślniczej na wsiach, a także wykorzystując środki publiczne do poprawy jakości edukacji na wsiach Ewa pomaga odwrócić destrukcyjną samoocenę, która jest plagą pośród ludności wiejskiej i buduje zrozumienie pomiędzy mieszkańcami miast i wsi.

Problem

Kulturalna, społeczna i edukacyjna przepaść dzieląca Polskę miejską od jej obszarów wiejskich ma długą historię zakorzenioną w ewolucji polskiego rozwoju ekonomicznego. Młodzież wiejska ma mniejsze możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, co zdecydowanie utrudnia jej wejście na modernizujący się rynek pracy. Co więcej dzieci z miast i obszarów wiejskich maja małe możliwości wzajemnej interakcji, w obu środowiskach narastają stereotypowe wyobrażenia. Może to mieć niszczący wpływ zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie uprzedzenia często wykorzystywane są przez populistów.

. 

Impact

Działalność Ewy osiąga trzy osobne lecz powiązane efekty: dzieci miejskie doświadczają życia na wsi, zaczynają obalać stereotypy na temat wsi, poznają tajniki rolnictwa organicznego, dzieci wiejskie natomiast dostają dostęp do lepszej edukacji co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy oraz wzrost zainteresowania ze strony populacji miejskiej. Ewie udało się rozszerzyć działalność na całą Polskę oraz stworzyć powiązania z krajami europejskimi. Stworzyła także publikację na temat tego jak łączyć edukację z ekologicznym rolnictwem.

 

Idea

Poprzez edukację i wzmocnienie ekonomiczne, praca Ewy zmierza do zmniejszenia przepaści dzielącej obszary wiejskie i miejskie w Polsce. Jej wysiłki edukacyjne obejmują społeczne, kulturalne, ekonomiczne i środowiskowe programy mające na celu likwidację stereotypów, wzmocnienie wzajemnego szacunku oraz poczucia własnej wartości. Ewa wzmacnia zarówno dzieci jak i dorosłych aby znaleźli się w gospodarczym głównym nurcie. Dzieci miejskie podróżują na wieś aby doświadczyć życia wiejskiego w różnorodnych programach i działaniach zaprojektowanych przez Ewę. Szkoli ona także rodziny rolników, aby sami mogli stać się edukatorami w tym programie tak aby zasoby wykorzystywane przez nich w pracy codziennej stały się nowymi aktywami.

Vision

Wizją jest zmniejszenie rosnącej przepaści między miejską i wiejską populacją w Polsce. Ewa pomaga odwrócić destrukcyjne negatywne wzajemne postrzeganie się mieszkańców wspólnot miejskich i wiejskich i budować porozumienie między nimi.

Motivation

Ewa stara się rozwiązać problem postrzegania przez Polaków jako jedno z największych wyzwań przez jakimi stoi nasz kraj. Skoncentrowała ona swoje wysiłki na tym projekcie, który jest dla niej najważniejszy, trwały i stanowi wielkie wyzwanie. Mimo, iż dało by się wskazać poprzedników jej prac w zakresie żywności organicznej i zdrowia kobiety, czuje ona iż rozwija ona obecnie działalność w obszarze, w którym brakuje alternatywnych rozwiązań.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.