arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

EwaRomanow-Pękal

Country, Date of election

Poland 2003

Field

Environment

Ewa od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaczynała od tworzenia ofert dla rolników, aby zwiększać ich zyski poprzez rolnictwo ekologicznie. Obecnie koncentruje się na wszechstronnie rozumianej edukacji ekologicznej oraz walce o przetrwanie historycznych alej drzewnych.


Problem

Brak świadomości ekologicznej oraz długoterminowych polityk prowadzi nie tylko do niszczenia dziedzictwa naturalnego, ale też do zaburzeń w ekosystemach. Na dawnym obszarze Prus Wschodnich jest wiele alej, przy których rosną nawet trzystuletnie drzewa. Są one żywą siecią ekologicznych powiązań. Siedlisko mają tam liczne gatunki chronione, które poza alejami występują tylko w puszczy białowieskiej. Dzisiaj te stare drzewa są zagrożone, bo są stare, obłamują się konary, a jako że znajdują się przy drogach i zagrażają bezpieczeństwu.  Samorządy nadmiernie odcinają te konary. Nie poprawia to bezpieczeństwa, bo drzewo bez gałęzi i liści aparatu asymilacyjnego nie jest w stanie się odżywić, zamiera. W ten sposób niszczone są te aleje. Konieczne jest wypracowanie regionalnego modelu zarządzania alejami z myślą o ich przebudowie w perspektywie czasowej.

Impact

Ewa zbudowała model trwałych partnerstw, który łączy aktywizację zawodową i inne ważne problemy społeczne z ekologią. Udało jej się przenieść ten model współpracy zarówno do różnych lokalizacji jak i w różne obszary ekologii. Dzięki licznym warsztatom edukacyjnym, także dla samorządowców udało się uratować wiele alej drzewnych. Jesienią Ewa ogłosi konkurs na najpiękniejsze aleje regionu.

Idea

W obszarze instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną budują centra, prowadzą eksperymenty, sale edukacyjne, jednak to o co walczy Ewa jest nie w tych salach. To prawdziwa przyroda, to życie, o które walczą – jak mówi. W swojej działalności stara się to uchwycić, uwrażliwić ludzi na to, że przyroda istnieje, także poza salą edukacyjną. Przyroda nie jest dodatkiem do życia. Jesteśmy zatopieni w tym świecie przyrody i powinniśmy o ten świat dbać. Wpływa więc na samorządy, zarządców dróg, szkoli mieszkańców celem budowania świadomości. Fundacja Ewy kontroluje stan zdrowotny drzew, aby ocenić, że nie każde z tych drzew zagraża bezpieczeństwu. Samorządowcy przestali bać się alej i zaczęli dostrzegać ich walory krajobrazowe, przyrodnicze, wartość zabytkową historyczną i zastanawiają się jak je chronić. Trwa mobilizowanie funduszy w tej sprawie.

Vision

W tym roku Ewa chce uruchomić centrum edukacyjne, głównie na rzecz drzew w krajobrazach otwartych, poza-leśnych, alejach. Kończy też budowę nowego budynku, przed którym pojawi się model pachnicy dębowej chrząszcza, który jest wysoce chroniony. Ewa chce by aleje drzewne pozostały w krajobrazie. Dlatego, że drzewa się starzeją należy aleje odradzać, ale też przebudowywać dostosowując je do współczesnych standardów komunikacji. Dzięki centrom edukacyjnym mieszkańcy będą mieli świadomość, wiedzę i umiejętności, by dostrzegać i chronić walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz wartość historyczną.

Motivation

Pytana o motywacje Ewa mówi, że kocha przyrodę, ciągle do tej przyrody wraca, regeneruje się w naturze. Przyroda napędza ją do działania. Ale też nie wyobraża sobie życia bez ludzi, stąd jej zaangażowanie społeczne i przybliżanie ludzi do przyrody. Szczególnie motywuje ją do działania zachwyt, gdy uczestnicy warsztatów odkrywają walory przyrody. Jest zafascynowana dziecięcą spontanicznością. Dzieci się nie boją, biorą pachnicę dębową do ręki, a dorośli często budują bariery. Kiedy Ewa widzi, że strach przed nieujarzmioną przyrodą się zmniejsza, to dostrzega sens swojej pracy.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.