arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

ElżbietaSzwałkiewicz

Country, Date of election

Poland 2003

Field

Health

Elżbieta stworzyła zorientowany na pacjenta, długoterminowy model opieki, który obejmuje potrzebujących opieki i ich rodziny, personel medyczny i instytucje rządowe. W jej dorobku znajdują się systemowe zmiany w usługach opiekuńczych, w tym korzystne zmiany prawne.

Problem

Szacuje się, że 10% populacji jest psychicznie lub fizycznie niepełnosprawna. Ponad 100 tysięcy osób wymaga intensywnej i długotrwałej opieki świadczonej w ich domach lub ośrodkach opieki. Jakość opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych ciągle wymaga poprawy. Ponadto zwiększa się zapotrzebowanie na opiekunów rodzinnych, ze względu na starzenie się społeczeństwa, a także wyzwania ekonomiczne i społeczne w krajach rozwiniętych. Niestety obserwujemy ciągle ich niedobór.  Zwłaszcza w Polsce rynek opiekunów rodzinnych jest ubogi, a w domach pomocy społecznej i zakładach opieki długoterminowej brakuje miejsc. Mamy też do czynienia z niską jakością opieki domowej, ze względu na niskie przygotowanie opiekunów i ich niskie wynagrodzenia oraz brak nadzoru. Ma to negatywny wpływ na jakość opieki oraz przestrzeganie praw pacjenta.

Impact

Potrzeba systemowych zmian w opiece długoterminowej oraz w systemie zabezpieczenia osób niesamodzielnych jest dla Elżbiety, która jest zarówno prawniczką jak i pielęgniarką, oczywista. Kompleksowe podejście Elżbiety doprowadziło między innymi do zmiany prawa i wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej nowego zawodu pielęgnacyjnego – opiekuna medycznego. Liczba organów, którym doradza Elżbieta świadczy o olbrzymim zapotrzebowaniu na jej wiedzę i aktywność. Wpływ jej metod jest znaczny, gdyż działa ona poprzez rozliczne organizacje o charakterze państwowym.

Idea

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z nami Łatwiej”, którego prezesem jest Elżbieta powstało, aby działać na rzecz poprawy jakości opieki i rozwoju rynku usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także dla dobra i rozwoju zawodów opiekuńczych w Polsce. Ich głównym celem jest pomoc niepełnosprawnym i ich opiekunom, zwiększenie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny. Należą także do Związku Stowarzyszeń „Koalicji na pomocy niesamodzielnym”, która zrzesza ponad 400 podmiotów, które w kwestiach kluczowych mówią jednym głosem. Elżbieta jest też ekspertem i opiniodawcą w licznych instytucjach i organach takich jak komisje sejmowe, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Komitet Bioetyki przy Polskiej Akademii Nauk, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Poprzez działalność w tych podmiotach Elżbieta zabiega o prawa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Vision

Od momentu wyboru ścieżki edukacyjnej (w 1991 roku Elżbieta była jedyna w Polsce pielęgniarka i prawniczką) Elżbieta systematycznie działa na rzecz budowy nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych w Polsce. Kompleksowe rozwiązania zapewniające dobrą jakość życia zarówno osobom z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunom buduje, łącząc działania Stowarzyszenia z oddziaływaniem na polityki. Niezbędne są zmiany na poziomie prawnym i faktycznym, aby wszyscy ci, którzy byli opiekunami, opiekunami są obecnie lub będą nimi w przyszłości oraz ci, którzy opieki wymagają mogli godnie żyć.

Motivation

Elżbieta ze względu na problemy zdrowotne przystępowała do egzaminu maturalnego w drugim terminie, w którym do egzaminu przystępowało z nią wiele osób z niepełnosprawnościami. Stanowiły one w tym dniu większość, co wywarło wpływ na życie Elżbiety. Elżbieta robi to co lubi i ma przeświadczenie, że to co robi jest to pożyteczne, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Z uśmiechem dodaje, że za niektóre ze swoich działań (artykuły, wykłady, opinie eksperckie itp.) otrzymuje wynagrodzenie, a to zawsze jest motywacją.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.