arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

DorotaKomornicka

Country, Date of election

Poland 2000

Field

Civic participation

Dorota buduje świadomość obywatelską i stymuluje inicjatywy oddolne mieszkańców Masywu Śnieżka. Nawet bardzo małe sumy pieniędzy, kiedy są strategicznie inwestowane, mogą przynieść ogromne korzyści edukacyjne i społeczne, zwłaszcza w obszarach słabiej rozwiniętych, gdzie fundusze są ograniczone.

Problem

Mieszkańcy obszarów wiejskich czują się w szczególności bezradni wobec wielkich problemów społecznych. W wielu społecznościach, jak i szkołach młodzież nie jest zachęcana do myślenia i działania w celu realizowania swoich marzeń. Brakuje zajęć pozalekcyjnych, uczenia przedsiębiorczości. Tak jak w szkołach dzieci nie są uczone, aby brać na siebie odpowiedzialność, tak i nikt w społeczności nie bierze odpowiedzialności za problemy młodych. Dorota jest przekonana, że „jaką sobie wychowamy młodzież, takie będziemy mieć społeczeństwo”.

Impact

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżka założony przez Dorotę rozdał ponad 1300 stypendiów, wsparł 680 inicjatyw lokalnych i zrealizował ponad 100 różnego rodzaju przedsięwzięć, z własnej inicjatywy. Programy i stypendialne i grantowe Doroty rozpowszechniły się już w całej Polsce oraz w Bułgarii i Rumunii, Czechach i na Słowacji w ramach wymiany najlepszych praktyk. Fundacja Doroty stworzyła bardzo profesjonalne i szczegółowe wytyczne celem skalowania metod działania. O swoich programach opowiadali na dużych forach, pokazując że nawet globalne programy muszą być organizowane lokalnie, a działania lokalne są najważniejsze, gdyż tu się zmienia rzeczywistość. Zmiana rzeczywistości jest szczególnie widoczna, jeśli angażuje się dzieci z małych środowisk, bo one często nie mają odwagi ani rodziców, którzy mogą im pomóc.

Idea

Dorota pokazuje swoim młodym podopiecznym poprzez różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, że mogą oni i potrafią sami zmieniać rzeczywistość i kształtować swoje przyszłe życie. Stworzyła dla nich w tym celu programy grantowe, stypendialne i edukacyjne. Najlepiej sprawdzają się programy, w których młodzi biorą bezpośredni udział, przykładowo programy grantowe, w których dostają pewną sumę pieniędzy i w ramach tego budżetu podejmują oni różne przedsięwzięcia. Muszą napisać co chcą zrealizować, dla kogo, za ile chcą to zrobić, dlaczego będą włączać innych ludzi etc. Pozyskują do programu także zaangażowanych dorosłych, którzy mogą być najlepszym przykładem dla młodzieży. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżka ma także program, który wygrał ogólnopolski konkurs na najlepszy program stypendialny organizowany lokalnie. Co ważne podstawą Funduszy Lokalnych jest kapitał celowy, zbierany lokalnie przez mieszkańców oraz mały i średni biznes. Pozwala to społecznościom lokalnym uwierzyć, że sami maja wpływ i mogą być twórcami zmian na lepsze.

Vision

Dorota chce forsować program stypendialny i kontynuować programy grantowe, a jednocześnie przewodzi Federacji Funduszy Lokalnych, która ma na celu transfer najlepszych praktyk, zwłaszcza w zakresie programów dotyczących przedsiębiorczości. Powstał też film rysunkowy pokazujący, jak działają fundusze lokalne. Wysłali polski zespół do Rumunii, aby razem uczyli się jak współpracować z innymi i jak uruchamiać różne inicjatywy lokalne. Działają na dużą skalę poprzez różne instytucje, do których należą i poprzez współpracowników. Są członkiem Federacji Funduszy Wyszehradzkiej i Federacji Polskiej Funduszy. Dorota jest przekonana, że działanie w pojedynkę nie wystarcza, trzeba mieć sojuszników i działać razem.

Motivation

Dorota jest motywowana przede wszystkim chęcią niesienia pomocy. Chodzi o to, aby pomagać, wspierać, aby młodzi chcieli działać, aby sami czuli się zmotywowani. To jej się udaje. Cieszy ją także, iż ich sukcesy są doceniane. W 2016 roku otrzymali Europejską Nagrodę Obywatelską w Brukseli, a Dorota została honorową obywatelką Bystrzycy Kłodzkiej i gminy Stronie Śląskie, a jej fundusz dostał nagrodę Kłodzka Róża.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.