arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

BohdanSkrzypczak

Country, Date of election

Poland 1995

Field

Economic development

Bohdan aktywizował ludzi w małych miejscowościach wiejskich północno-wschodniej Polski wzmacniając w nich pozytywną energię społeczną i szacunek dla innych. Wprowadza opartą na społeczności ekoturystykę, która celebruje historię pokojowego współistnienia grup lokalnych cieszących się sobą i ze środowiskiem, a jego przywództwo ma odzew w regionie. Obecnie wprowadza też Centra Aktywności Lokalnych na tereny rewitalizowane w miastach.

 

Problem

Historycznie obszary wiejskie w Polsce rozwijały się słabiej niż wielkie miasta jak Warszawa czy Kraków i ich aglomeracje. Powodowało to poczucie niższości wśród mieszkańców wsi. Problem narastał także na skutek braku poczucia przynależności we wspólnotach spowodowanego faktem, iż poprzednie pokolenia były przymusowo przesiedlane na te regiony po II wojnie światowej.

Impact

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wspiera strategicznie organizacje pozarządowe, instytucje na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym (także rządowe). CAL posiada zespół ekspertów z dużym doświadczeniem w animacji wspólnot lokalnych w Polsce – ponad 100 trenerów, specjalistów w szkoleniach dla dorosłych. Około 100 społeczności posiada już Certyfikat Jakości CAL. Stowarzyszenie CAL wydało około 40 publikacji na temat rozwoju wspólnot lokalnych. Trenerzy, eksperci i nadzorcy CAL pozostają w ścisłym kontakcie ze wspólnotami lokalnymi (większość z nich przewodzi lokalnym organizacjom i instytucjom). Bohdan prowadzi także Laboratorium Innowacji Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Idea

Bohdan Skrzypczak twierdzi, że ludzie są kluczem dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Pomaga im on generować plany powiązane z zachowaniem i promocją polskiej kultury. Wbrew dominującym poglądom kładącym nacisk na obszary miejskie, koncentruje się on na regionach uważanych dotąd za zacofane, biedne i mniej interesujące. Wspierając wspólnoty w poszukiwaniu swoich mocnych stron, Bohdan walczy z odpływem ludności do większych miast i rozwija alternatywy dla zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Obecnie wspiera także budowanie społeczności lokalnej i więzi sąsiedzkich na terenach rewitalizowanych w miastach.

Vision

Stowarzyszenie powstało celem wzmocnienia podstaw społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wsparcia dla zrównoważonego rozwoju i promocji uczestnictwa społecznego. Hasłem, które towarzyszy Bohdanowi od początku i w skrócie oddaje jego filozofię działania jest „odkryj siłę społeczności.”

Motivation

Bohdan urodził się w latach 60-tych. Jak wielu Polaków jego pokolenia, podjął działalność społeczna w latach 90-tych, po tym jak w Polsce nastąpiły znaczne zmiany o charakterze politycznym. Podchodzi on naturalnie do swoich zainteresowań i osiągnięć w życiu kulturalnym i wspólnotowym -wśród jego przodków można odnaleźć całe generacje muzyków folkowych. Jego pasją jest generowanie nowych pomysłów, które są dość praktyczne, aby można było je zrealizować.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.