arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

BarbaraSadowska

Country, Date of election

Poland 2001

Field

Economic development

Wprowadzając sieć programów edukacyjnych dla dorosłych, zwanych Szkoła Kofoed, Barbara Sadowska pomaga wychodzącym z bezdomności budować samodzielność i odzyskać godność i pewność siebie oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. W kolejnych latach szkoły przekształciły się w Centra Integracji Społecznej.

 

Problem

Bezrobocie i bezdomność pod koniec lat 90. osiągnęły w Polsce poziom kryzysowy. Wielu bezrobotnych nie posiada także domu. Bez pracy i miejsca zamieszkania, zostają pozostawieni sami sobie w rozpaczy; część z nich popada w uzależnienie od alkoholu lub innych narkotyków. Brak wykształcenia jest znaczną przyczyną wysokiego bezrobocia. Istniejące prawa i regulacje w zakresie szkolnictwa oferują mało wsparcia najuboższym, najbardziej potrzebującym edukacji. Co więcej, brakuje efektywnych, długookresowych rozwiązań stworzonych przez władze na poziomie ogólnokrajowym a także lokalnym, które zwiększyłyby szanse dla uczniów i studentów z ubogich rodzin.

Impact

Fundacja Barka działa od 25 lat i rozwinęła w tym czasie wiele inicjatyw oraz projektów. Ich System Pomocy działa w 2700 polskich gmin, a także w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Meksyku, Kanadzie, Ugandzie, w Kenii. Fundacja Barka założyła około 50 przedsiębiorstw społecznych i kooperatyw, które zorganizowano w sieć. Utworzyli także Centra Ekonomii Społecznej oraz 200 Centrów Integracji Społecznej, aby pomagać wykluczonym i mało odpornym ludziom i przywrócić im możliwość godnego życia a także akceptację społeczną. Barka była także zaangażowana w budowę systemu prawnego dotyczącego ekonomii społecznej w Polsce.

Idea

Barbara utworzyła Szkołę Kofoed aby pomagać dorosłym, których życia naznaczyła bezdomność, bezrobocie, a także w wielu wypadkach uzależnienia. Traktując ich bardziej jak partnerów niż pacjentów, przywraca im nadzieję na normalną przyszłość a także pozwala na wkład w rozwój szkoły i jej zakres działania, kiedy powrócą do sił. Łączy ona terapię z pracą i szkoleniami profesjonalnymi. Następnie uczestnicy przyjmują role w Szkole Kofoed jako mentorzy i nauczyciele dla nowoprzybyłych. Dodatkowo, oprócz edukacji i terapii szkoła oferuje długoterminowe zakwaterowanie, pomoc prawną dla zagrożonych eksmisją, lobbing oraz ochronę praw dla bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Szkoły zostały przekształcone w holistyczne Centra Integracji Społecznej.

Vision

Celem Fundacji jest stworzenie systemów wsparcia dla integracji grup marginalizowanych społecznie, na co składają się programy angażujące około 5000 osób rocznie (ich liczba wciąż rośnie). Głównym celem programu rozwojowego Barki jest stworzenie proaktywnego systemu opieki społecznej w Polsce. Jednak popyt na ich wiedzę i modele biznesowe wzrósł ostatnimi laty i obecnie Barka rozszerza działalność w Europie, Ameryce oraz Afryce (Burkina Faso, Kenia, Zimbawe i Uganda).

Motivation

Barbara zawsze próbowała pomagać ludziom, którym poszczęściło się mniej niż jej samej. Jako mała dziewczynka, kradła matce jajka z kurnika i zanosiła je ubogim rodzinom w ich sąsiedztwie. Później zaczęła myśleć o tym jak pomagać starszym osamotnionym osobom, pozbawionym opieki bliskich. Uczyła się ich potrzeb rozmawiając z nimi w pociągu czy tramwaju, a następnie zorganizowała grupę przyjaciół, tak aby odwiedzali starsze osoby i pomagali im w codziennych zadaniach. W czasie studiów na wydziale psychologii zajmowała się wpływem ubóstwa na psychikę w jej własnej wspólnocie. Organizowała pacjentów, czytała im książki, zabierała ich na ognisko i wycieczki rekreacyjne. Jej mężem jest członek Ashoki, Tomasz Sadowski, założyciel Fundacji Barka.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.