arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

AureliuszLeżeński

Country, Date of election

Poland 2007

Field

Civic participation

Aureliusz Leżeński buduje ogólnopolski system zapewniający młodzieży pomyślne przejście z instytucjonalnej opieki zastępczej do samodzielnego życia. Pracuje on także nad zmianą mentalności społeczności lokalnych odpowiedzialnych za edukację oraz zapewnia wychowankom Fundacji Robinson Crusoe możliwości bycia aktywnymi obywatelami.

 

Problem

Niemal 22 tysiące dzieci w Polsce zostało wysłanych przez państwo do domów dziecka i instytucji opieki zastępczej, w tym miedzy innymi rodzinnych domów dziecka. Niewielu z nich znalazło miejsca w rodzinach zastępczych. Żaden z polskich domów dziecka nie zapewnia młodzieży edukacji i rozwoju osobistego umożliwiającego samodzielnego życia. W konsekwencji osierocona młodzież często skazana jest na wykluczenie społeczne, skutkujące wysokim poziomem trudności w rozpoczęciu samodzielnego życia, pracy czy socjalizacji. Wychowani w ten sposób młodzi trudniej znoszą porażki, a także łatwiej podlegają frustracji w relacjach z innymi ludźmi. Ani państwo ani sektor obywatelski nie wypracowały dotychczas efektywnych programów wspierania osieroconych młodych w procesie przechodzenia z instytucji opieki zastępczej do niezależnego życia.

Impact

Program “Bezpieczny staż”: w pierwszym roku pilotażowym ponad 100 młodych osób wzięło udział w testach mających na celu oszacowanie ich samodzielności oraz preferencji zawodowych. Powstała także platforma internetowa www.bezpiecznystaz.pl mająca na celu łączenie młodych z pracodawcami. W jej efekcie zorganizowano ponad 100 praktyk w 43 przedsiębiorstwach w 10 miastach Polski. Program „Wehikuł Usamodzielnienia” prowadzony jest w 14 miastach i do 2013 roku wzięło w nim udział ponad 1000 młodych osób. Efektem programu „Szkolenia dla pracowników socjalnych” natomiast było przeszkolenie 300 pracowników socjalnych. Kolejnym programem jest przedsiębiorstwo społeczne Food4Good, prowadzone przez Robinsonów. Ma on na celu rozwijanie kompetencji zarządczych i pracy zespołowej poprzez wyrób tradycyjnych polskich pierników.

Idea

Aureliusz Leżeński buduje ogólnopolski system mający na celu umożliwienie młodzieży z pieczy zastępczej przechodzenie w stronę niezależnego życia oraz pracy. Celem jest także zmiana mentalności we wspólnotach lokalnych odpowiedzialnych za edukację i tworzenie szans życiowych, tak aby Robinsonowie mogli stawać się aktywnymi obywatelami. Aureliusz prowadzi działania poza systemem instytucji opiekuńczych, mając na celu dostarczenie młodym dorosłym wykształcenia niezbędnego do wkroczenia w dorosłe życie. Poprzez programy takie jak „Wehikuł Usamodzielnienia”, „Szkolenia dla pracowników socjalnych”, „Food4Good” młodzi dorośli nabywają kompetencji takich jak umiejętności komunikacyjne, wiedza praktyczna i otrzymują także wsparcie indywidualne.

Vision

Wizją jest skalowalna innowacja w usługach mających na celu przywrócenie młodym osieroconym samodzielności. Poprzez tworzenie wiedzy, innowacyjne inicjatywy oraz wdrażanie strukturalnych programów edukacyjnych, angażowanie instytucji opieki społecznej i biznesu Aureliusz dąży do tego, aby każdy Robinson był przygotowany do niezależności i podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Motivation

Aureliusz chciał wspierać młodzież osłabioną – zdecydował się na wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej, ale nie otrzymał znacznego wsparcia od instytucji. Podjął się więc założenia Fundacji Robinson Crusoe, której celem jest wspieranie młodzieży z pieczy zastępczej we wchodzeniu w samodzielne życie.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.