arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

AndrzejAugustyński

Country, Date of election

Poland 2007

Field

Education

Andrzej Augustyński zmienia edukację pozaszkolną i opiekę społeczną poprzez system centrów pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej marginalizacją. Centra Siemacha pomagają młodzieży odzyskać umiejętności społeczne i pewność siebie poprzez wykształcanie w młodych ludziach chęci podejmowania inicjatyw i przywództwa.

Problem

W Polsce duża grupa dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym żyje w ubogich dzielnicach miast, spędzając sporo czasu bez żadnej opieki, łatwo ulegają negatywnym wpływom. Gospodarstwa domowe w których się wychowują nie stanowią bezpiecznego środowiska dla rozwoju osobistego, ale często wystawiają na niebezpieczeństwo alkoholizmu i przemocy domowej. Pozbawieni stabilnych relacji społecznych, młodzi ludzie coraz częściej szukają wirtualnych znajomości w sieci, które nie wystarczą im do wykształcenia umiejętności wymaganych w życiu społecznym. W sytuacji braku silnych relacji, wpierającej rodziny, pozytywnych wzorców do naśladowania, młodzi ulegają wpływom zewnętrznym, a nawet angażują się w działalność o charakterze kryminalnym.

 

Impact

W ciągu 20 lat od rozpoczęcia działalności Andrzej utworzył 24 ośrodki SIEMACHA Spot i centra sportowe, a jego program został uruchomiony w 30 lokalizacjach w Polsce. Codziennie około 2 tysięcy młodych uczęszcza do tych ośrodków, w których co miesiąc prowadzonych jest około 1000 rozmów terapeutycznych, a działania edukacyjne i rozwoju fizycznego prowadzi się dla około 25 tysięcy młodych. Dodatkowo Andrzej utworzył 2 domy rodzinne dla młodzieży i dzieci potrzebujących opieki całodobowej SIEMACHA Spot 24/7; placówki wakacyjne – SIEMACHA Spot Camp; centra rozwoju – Com-Com Zone, których unikalna formuła łączy sport, edukację i opiekę, a także Akademię Sportu Progres oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

 

Idea

Model Andrzeja opiera się na zaangażowaniu grup rówieśniczych, gdzie młodzi ludzie uczestniczą w programach, które sami prowadzą i które oferują różne możliwości rozwoju osobistego. Grupy te maja na celu pomoc młodym i dzieciom w odzyskaniu umiejętności społecznych i pewności siebie poprzez wykształcenie w młodych ludziach chęci podejmowania inicjatyw i przywództwa. Staramy się kształtować młodzież w stronę kreatywnego i aktywnego przywództwa, aby mogli stać się zespołem prowadzącym ośrodki Andrzeja w przyszłości. Daje on możliwość udziału w aktywnościach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, które normalnie byłyby dostępne tylko dla młodzieży z dobrych środowisk.

 

Vision

Do 2020 Stowarzyszenie SIEMACHA chce stać się największym i najlepiej działającą organizacją pożytku publicznego, świadczącą systematycznie pomoc dzieciom i młodzieży w Polsce. Ich ambicją jest stworzenie ogólnopolskiej sieci nowoczesnych centrów SIEMACHA Spot. Rozwijają pionierski w skali światowej projekt „SIEMACHA w galeriach handlowych” celem stworzenia przestrzeni społecznej w obszarach komercyjnych. Chcą też stworzyć więcej placówek, w których terapeuci Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, świadczyć nieodpłatnie mogliby pomoc terapeutyczną.

 

Motivation

Andrzej sam dorastał w kochającej i udzielającej wsparcia rodzinie. Sprawiło to, iż z dużym zapałem starał się wyjść naprzeciw młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych. Młode lata Andrzeja obfitowały w historyczne dla Polski wydarzenia takie jak wybranie Papieża Jana Pawła II czy przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Andrzej zainspirowanych wczesnym doświadczeniem pracy w domu dziecka, zdecydował się zająć problemami młodzieży i dzieci ze środowisk marginalizowanych.

 

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.