arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

AdrianKowalski

Country, Date of election

Poland 2004

Field

Education

Adrian zreformował sposób dostarczania usług opieki społecznej do osób długotrwale bezrobotnych i ich rodzin w ośrodkach uprzemysłowionych w Polsce. Jego podejście opiera się na fundamentalnej zasadzie partnerstwa (zamiast charytatywności). Adrian zaproponował gminom nisko-kosztową alternatywę w niektórych najbardziej zaniedbywanych społecznościach w Polsce.

 

Problem

Adrian postanowił stawić czoła rzeczywistości, w której setki dzieci i nastolatków żyje na ulicy, jest pozbawione nadziei. Znaczna część tej młodzieży jest uzależniona od alkoholu i narkotyków. Adrian stworzył całościowy program rehabilitacji społecznej na obszarach uprzemysłowionych. Dostarczał wsparcia każdemu dziecku, nawet najbardziej odrzuconemu, pozbawionemu dzieciństwa. Innym kluczowym problemem jest dorastanie w środowisku dysfunkcyjnym, które skutkuje u młodzieży brakiem wiary, iż mogą liczyć na lepsze życie niż ich rodzice, niezdolnością do marzeń o lepszej przyszłości, brakiem zaufania do dorosłych. Powoduje to że często powielają oni błędy swoich rodziców.

Impact

Fundacja przeprowadziła ponadto 11 projektów pod nazwą “Ambasadorzy Niemożliwego”, w tym dwie ekspedycje międzynarodowe dla młodych mieszkańców Śląska ze środowisk znajdujących się w gorszym położeniu. Z ekspedycji powstały filmy dokumentalne. Udało im się dotrzeć do 10 000 osób poprzez wykłady, demonstracje i spotkania, których celem było motywowanie, dawanie młodzieży inspiracji do spełniania swoich marzeń. Rocznie około 14 200 osób dowiaduje się o „Ambasadorach Niemożliwego”, że nie ma niemożliwego. Zainteresowanie dziennikarzy Fundacją i jej działaniami doprowadziło do rozwinięcia świadomości społecznej.

Idea

Adrian i jego Fundacja “ULICA” działa na rzecz umacniania w dzieciach i młodzieży postawy zwycięstwa, ukazywania że niezależnie od tego kim jesteś ani skąd pochodzisz możesz spełniać swoje marzenia i odnosić życiowe sukcesy. Z tego powodu dzieciakom uczestniczącym w projekcie nadaje się tytuł „Ambasadora Niemożliwego”, z samego faktu bycia ambasadorem ma inspirować innych. Ideą stanowiącą podłoże projektu jest chęć wyciągania ludzi z ich strefy komfortu, pomagania im w rozwijaniu w sobie poczucia odpowiedzialności, nie tylko za własne życie ale także za przyszłość wspólnot lokalnych.

Vision

Wizja Adama związana jest z chęcią budowy poczucia własnej wartości w młodym człowieku. Każde dziecko, niezależnie od swojej pozycji społecznej ma prawo realizować swoje marzenia i wierzyć, że „niemożliwe nie istnieje, a prawdziwa wartość kryje się w determinacji, znajdowaniu własnych ścieżek rozwoju, rozwijaniu umiejętności słuchania i znajdowania odpowiedzi na ważne pytania.”

Motivation

Obserwowanie dzieci żyjących w świecie smutnym i pozbawionym nadziei miało bardzo duży wpływ na Adriana, obudziło w nim empatię i chęć znalezienia efektywnych rozwiązań, które przyniosłyby zmianę. Jego pragnienie zmiany rzeczywistości wynikało z wiary, iż każdy człowiek dysponuje zasobami, potencjałem i siłą wystarczająca aby pomagać innym. Ma on więc możliwość wykorzystania ich dzisiaj, tak aby zmieniać przyszłość i pozostawić przeszłość za sobą.

Share this profile

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.