arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Kierunek Zarządzania i Przywództwa Uniwersytetu SWPS z certyfikatem Journey to Changemaker Certificate

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

Journey to Changemaker Certificate (J2CC) to program stworzony przez Ashokę w szerokim międzynarodowym zespole koordynowanym przez Agatę Stafiej-Bartosik we współpracy z profesorem Jakubem Brdulakiem i innymi ekspertami ze świata akademickiego  – dedykowany uczelniom wyższym (kierunkom i programom), które w swojej codziennej pracy kładą nacisk na wzmacnianie szeregu ważnych kompetencji studentów, takich jak m.in. uważność, przywództwo, współpraca i empatia.

Kierunek Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS  po wielu miesiącach pracy z Ashoką z sukcesem zakończył proces certyfikacji, przechodząc wcześniej przez 6 kolejnych etapów programu – wywiady z przedstawicielami społeczności uczelni, szkolenie poświęcone tworzeniu sylabusów z uwzględnieniem doskonalenia changemaker skills, audyt dokumentów, rezydencję Ashoka Fellow, tworzenie planu rozwoju kierunku, wizytę certyfikacyjną ekspertów zagranicznych.

Jak podkreślają osoby zaangażowane w proces certyfikacji J2CC na Uniwersytecie SWPS program był bardzo ambitnym przedsięwzięciem, skłaniającym do pogłębionej pracy nad wizją pracy całego kierunku szczególnie w kontekście budowania takich doświadczeń edukacyjnych studentów, które motywują do podejmowania wyzwań, bycia przedsiębiorczymi, uważnymi, refleksyjnymi  i działającymi na rzecz dobra innych.

Kierunek Zarządzania i Przywództwa Uniwersytetu SWPS jest pionierem w Polsce i w Europie kontynentalnej w tworzeniu ekosystemu uczelni wzmacniającego kompetencje potrzebne w świecie dynamicznych zmian, gdzie współpraca i nowy model przywództwa wpływają na wzrost jakości życia.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.