arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Szkoły z mocą zmianiania świata – podsumowanie programu

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

Ashoka Changemaker Schools umożliwiają uczniom stawanie się twórcami zmian na lepsze – młodymi ludźmi, którzy mają umiejętności i pewność siebie niezbędną do zmieniania świata dla dobra ogółu.

Uczniowie uczą się kluczowych umiejętności społecznych, takich jak: empatia, uważność, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany w Szkołach z mocą zmieniania świata, tak że mogą rozwijać się we współczesnym świecie i wymyślać rozwiązania kompleksowych problemów społecznych.

Historia programu realizowanego w latach 2015-2018

Członkowie Ashoki są niezwykłymi innowatorami społecznymi. Jednak wierzymy, że każdy może i powinien być twórcą zmian na lepsze.

Jesteśmy przekonani, że każdy powinien:

By każdy mógł zostać twórcą zmian na lepsze, musimy przemienić doświadczenie edukacyjne dzieci i młodzieży.

Ponad 1300 członków Ashoki na świecie działa w obszarze edukacji. Budując na naszych rozległych doświadczeniach wspierania innowatorów społecznych, a także młodych ludzi zaczęliśmy pracę by uruchomić fundamentalne zmiany w doświadczeniach edukacyjnych młodych osób, by każdy mógł być twórcą zmian na lepsze.

Początkowo dostosowaliśmy naszą metodologię wyboru wiodących innowatorów społecznych (Ashoka Fellows), aby zidentyfikować i wybrać globalną sieć Changemaker Schools. W Polsce do sieci dołączyło 6 szkół. Jednak, w miarę postępów odkryliśmy wspólnie z zespołami wybranych szkół, że bardziej złożone ekosystemowe podejście do edukacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia systemowej zmiany o znaczącej skali.

Proces selekcji szkół Changemaker pozwolił nam zidentyfikować osoby, które nazwaliśmy Liderami Globalnej Zmiany (ang. Global Change Leaders).

Global Change Leaders to pionierzy w edukacji, przedsiębiorcy społeczni, intrapreneurs, innowatorzy, osoby, które przewidują trendy, twórcy polityk, twórcy kultury, liderzy organizacji, liderki myśli o wspólnej wizji – przemiany doświadczenia edukacyjnego dzieci i młodzieży. We wzmacniające doświadcznie, które roziwja empatię, kreatywność , refleksyjność i wiele innych cech, które są niezbędne, aby wnieść pozytywny wkład w nasze zbiorowe dobre samopoczucie.
Właśnie dlatego przechodzimy do kolejnego etapu naszej strategii. Podjęliśmy decyzję, aby przestać wybierać nowe szkoły, jako wzorce do zmian, i aby przejść do społeczności uczącej się ludzi, którzy tkają ekosystemy uczące, które upoważniają wszystkich do życia dla lepszego świata.

Naszym celem, jako Liderów Globalnej Zmiany jest utkać razem uczące się ekosystemy, które wzmocnią miliard młodych osób. Dlatego zależy nam na jednoczeniu, współpracy i podkreślaniu wspólnego wpływu na ekosystem.

Liderki trzech Changemaker Schools postanowiły rozszerzyć misję Changemaker Schools i zaangażować całe społeczności szkolne, ale też indywidualnych nauczycieli w Wiosnę Edukacji. Więcej o wiośnie edukacji tutaj: http://wiosnaedukacji.pl/


Szkoły z mocą zmieniania świata 2016

 

Zespół Szkół w Radowie Małym

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 450

Wiek uczniów: 4-15

Zespół szkół z mocą zmieniania świata w Radowie Małym to przestrzeń, w której uczniowie mogą pracować indywidualnie, w grupach różnorodnych wiekowo i z mentorem by rozwijać kompetencje kluczowe. Dzieci uczą się w działaniu, wyciszają się i rozwijają kreatywność filcując, lepiąc z gliny, czerpiąc papier, robiąc witraże, a matematyki uczą się gotując. Kompetencje kluczowe pomagają we współpracy w grupie, twórczym myśleniu, ukierunkowaniu młodych ludzi, że muszą działać.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://zsp-radowo-male.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa |

Liczba uczniów: 120

Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmieniania świata w Konarach uczniowie rozpoznają swoje potencjały i uczą się od siebie nawzajem korzystając z różnorodności. Dzieci każdą lekcję polskiego zaczynają od cichego czytania na dywanie, a zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualizację procesu nauczania w dopasowaniu do dominujących typów inteligencji. Jest to wielointeligentna szkoła dla dziecka, w której dziecko jest najważniejszą osobą.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.spkonary.pl/

Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Rodzaj szkoły: Publiczna | Gimnazjum

Liczba uczniów: 580

Wiek uczniów: 13-15

W gdyńskim gimnazjum z mocą zmieniania świata uczniowie, nauczyciele i rodzice każdego dnia ze sobą rozmawiają i uzgadniają jakie zmiany w szkole i w środowisku wprowadzać. Gimnazjum nr 1 to coś więcej niż wiedza, stopnie, kompetencje i wynik egzaminu. To miejsce zmiany społecznej.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://gim1gdynia.com/

Montessori Mountain School w Przyłękowie

Rodzaj szkoły: Prywatna | Darmowa na prawach publicznej| Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 96

Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmienienia świata w Przyłękowie dzieci podczas lekcji z emocji używają dramy, a o błahostkach i trudnych sprawach rozmawiają w kręgu. Każde dziecko bierze odpowiedzialność za swój proces edukacyjny decydując czym chce się zajmować w pracowni pracy własnej, a przyrody dzieci uczą się w leśnej klasie. W Przyłękowie jest miejsce w którym dzieci, nauczyciele i rodzice odkrywają drogę, zdobywają odwagę i umiejętności, by iść we współczesnym świecie z szacunkiem wobec dokonań przodków.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://szkolamontessori.com.pl/szkoly-podstawowe/przylekow/

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Rodzaj szkoły: Publiczna | Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów: 750

Wiek uczniów: 6-12

W szkole podstawowej z mocą zmienia świata w Ełku ekologię i zaangażowanie społeczne dostrzec można z daleka, bo szkoła nosi imię prof. Szafera i zadbała, by mieściła się przy ulicy Szafera. Szkoła wprowadza wiele innowacji edukacyjnych Szkoła zapewnia warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, by potrafili je wykorzystać w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.sp4.elk.edu.pl/

Zespół Szkół No Bell

Rodzaj szkoły: Prywatna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 250

Wiek uczniów: 4-15

W szkole No Bell z mocą zmieniania świata dzieci uczą się poruszać w gąszczu własnych emocji na zajęciach z inteligencji emocjonalnej, a Akademia Charakteru pozwala im zauważać potrzeby innych. W szkole tej dokłada się starań, by edukacja była przyjazna mózgowi, a uczniowie byli współodpowiedzialni za proces uczenia się.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.nobell.edu.pl/


Wspólnie zrealizowanie przez Szkoły z mocą działania

Szkoły z mocą o umiejętnościach społecznych

Niniejsza publikacja prezentuje proste pomysły jak każdej klasie, w każdej szkole dodać mocy zmieniania świata. Wszystkie te rozwiązania pochodzą od polskich szkół z mocą zmieniania świata, które z powodzeniem stosują je w codziennej pracy. Publikacje można pobrać, albo obejrzeć poniżej.

Uzupełnieniem tej publikacji są filmy o empatii, uważności, kreatywności, pracy w grupie, przywództwie i gotowości do wprowadzania zmian.

EDUcamp z mocą zmieniania świata

EDUKACJA (DO) PRZYSZŁOŚCI
31 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja edukacyjna organizowana przez Ashokę
i Szkoły z mocą zmieniania świata w partnerstwie z Fundacją BGK. EDUcamp z mocą zmieniania świata to konferencja w formacie, w którym można zainspirować się do wprowadzania zmian i znaleźć praktyczne rozwiązania, wspierające wprowadzanie zmiany do szkoły.

Podczas EDUcampu z mocą zmieniania świata spotkały się przedstawicielki i przedstawiciele środowiska edukacyjnego w Polsce. Nie tylko uczestniczyli w plenarnych dyskusjach, ale także pochylali się nad wybranymi zagadnieniami, czerpiąc ze wzajemnych doświadczeń. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak rozwijać empatię?, Jak rozwijać proaktywną postawę u młodzieży?, Jak budować relacje z rodzicami?, Jak rozwijać innowacyjność?. To zaledwie początek współpracy Szkół z mocą z mocą zmieniania świata i szerokiej koalicji w celu budzenia sprawczości i podmiotowości w każdym dziecku.

Świat się zmienia pod względem politycznym, gospodarczym, klimatycznym. Modele
i struktury, do jakich przywykliśmy, odchodzą w przeszłość, a my nie nadążamy za zmianami, które sami wywołujemy. Na rodzicach i na szkołach spoczywa współodpowiedzialność za przygotowanie młodych ludzi do poradzenia sobie w nieznanej, ale dynamicznej i pełnej wyzwań  przyszłości.

Technologie wydają się być tylko niewielką częścią odpowiedzi, jednym i nie najważniejszym z  narzędzi. Kluczowe jest za to  wzmacnianie umiejętnościspołecznych. Doświadczenie edukacyjne opiera się na jakości relacji. Jedynie w mądrej i pełnej szacunku relacji można budować zaufanie pomiędzy uczestnikami procesu edukacji i rozwijać umiejętności XXI wieku: empatię, uważność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętności przywódcze i gotowość do wprowadzania zmian. Choć zawsze były człowiekowi niezbędne, ich znaczenie dostrzegamy dzisiaj ze szczególną mocą.

Edukacja potrzebuje inspiracji i zaangażowania, towarzyszącego na co dzień nauczycielkom i nauczycielom, którzy każdego dnia rozwijają w młodych ludziach poczucie podmiotowości i sprawczości. Badacze, przedstawiciele administracji czy zainteresowane media potrzebują spotkania z głosem praktyków budujących na co dzień nowe oblicza edukacji.

Zmiany w edukacji są nieuniknione. Dotychczasowe doświadczenie edukacyjne młodych ludzi musi ulec przekształceniu. Nierozwiązywane problemy społeczne, nierówności, niestabilność, przebodźcowanie wpływają na cały ekosystem tworzony przez nauczycieli, młodych ludzi, rodziców i administrację. Na ekosystem ten składają się także uniwersytety, biznes, technologie i badania, politycy, ewaluatorzy i media. Nie bez znaczenia są dostępne lub niedostępne zasoby.. Połączenie i budowanie świadomych i wielostronnych partnerstw powinno doprowadzić do zbudowania ekosystemu uczącego się, który wspomaga umacnianie się młodych ludzi, nie tylko dla ich dobrostanu, ale dla dobra wspólnego.

EDUcamp: Jak rozwijać empatię?

Nie ulega wątpliwości, że dzięki empatii emocjonalnej i poznawczej możemy obserwować swoje miejsce w świecie i próbować zrozumieć uczucia, podejście
i sposób życia ludzi, których widzimy dookoła, tych z którymi żyjemy, a także tych oddalonych kulturą, poglądami i odległością geograficzną. Empatia jest jedną z kluczowych umiejętności społecznych, w którą powinni zostać wyposażeni młodzi ludzie. W procesie rozwijania empatii u dzieci, niezbędne jest, by osoby dorosłe posiadały tę umiejętność, ponieważ tylko dobry dorosły będzie modelował u dzieci bycie dobrym.  Modelowanie nie jest możliwe bez autentyczności, definiowania własnych uczuć, słuchania i rozmawiania. Autentyczność przejawia się w byciu naturalnym, w okazywaniu swoich emocji, także w byciu złym, czy smutnym. Dzieląc się sobą i mówiąc o swoich odczuciach i przeżyciach dorośli, rozwijają takie zachowania u dzieci. Rozmawianie i słuchanie może być ćwiczone w poszerzonej społeczności szkolnej wzbogacanej obecnością np. seniorów. Kierowanie się empatią jest podstawą przy wprowadzaniu zmian.

Marry Gordon, członkini Ashoki, prowadzi program Roots of Empathy (Korzenie Empatii) podczas którego dzieci spotykają się przez rok szkolny regularnie z niemowlęciem obserwując jego zachowania i rozwój, ponieważ mały człowiek jest teatrem prawdziwych emocji.
W Montessori Mountain School podczas cotygodniowych zajęć z inteligencji emocjonalnej dzieci wyrażają swoje emocje w dramie poznając emocje i sposoby ekspresji, tworząc wyjątkowy teatr.

EDUcamp: Jak rozwijać proaktywną postawę u młodzieży?

Stoimy w obliczu wyzwań, które przyniesie przyszłość. Bierność i marazm przyniosą pogłębienie problemów społecznych, dlatego tak ważnym jest rozwijanie proaktywnej postawy u młodzieży. By rozbudzać w dzieciach chęć działania, należy podążać za ciekawością dzieci, wzmacniać wszelką inicjatywność, motywując i pozwalając doświadczyć sukcesów, jak i porażek. Problemy do rozwiązania powinny wychodzić od dzieci, a nie od nauczycieli. To niezwykle ważne, bo właśnie ze współtworzenia celów rodzi się świadomość wpływu. Z kolei świadomość wpływu owocuje poczuciem podmiotowości i sprawczości.  By postawa proaktywna mogła rozkwitać, niezbędne jest zaprzestanie oceniania, które nie jest ocenianiem kształtującym i zmiana priorytetów z zadań na cele. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a także dając czas i przestrzeń umożliwia się wykorzystanie kluczowych kompetencji, które przejawiają się w proaktywnej postawie. Dokonywanie zmian to osiąganie konkretnych celów, dlatego niezbędnymi cechami twórców zmian na lepsze są determinacja, wytrwałość i odporność.

Taddy Bletcher, członek Ashoki, w Instytucie Maharishi daje nie tylko dostęp do edukacji, ale także możliwość zarobienia na naukę, tym samym rozwija proaktywną postawę u młodych ludzi – ponad połowa absolwentów zakłada własne firmy lub organizacje.  W Szkole Podstawowej w Konarach, dzieci podążają za swoją naturalną ciekawością organizując inicjatywy, które wynikają z ich zainteresowań, a nauczyciele jedynie asystują przy ich realizacji.

EDUcamp: Jak budować relację z rodzicami?

Rodzice, wraz z uczniami, nauczycielami i dyrekcją stanowią społeczność szkolną. Jednak budowanie wzajemnych relacji jest wyzwaniem, które ma dwojakie źródło podszyte stereotypami. Jedno uogólnienie, brzmi: nauczyciele budują mur w relacji z rodzicami uławkowiając ich i nie traktując ich jako partnerów do rozmów. Z drugiej strony pokutuje stwierdzenie, że szkoła świadczy usługi, a rodzice są klientami, którzy wymagają. Należy przełamać oba błędne przekonania, by wykorzystać w pełni potencjał społeczności szkolnej. Dokonywanie zmian często oznacza udział wielu osób w osiągnięciu wspólnego celu. Jest to możliwe dzięki budowaniu relacji opartej na zaufaniu, proszeniu o pomoc, kiedy jest potrzebna i ofiarowaniu pomocy potrzebującym. Twórcy zmian na lepsze potrafią znaleźć wspólny język z innymi i często pracują w grupie nad rozwiązaniem problemu i ulepszeniem życia. Dlatego ważne jest stworzenie przestrzeni do rozmów trójstronnych i właściwa komunikacja. Zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i rodzice odpowiedzialni sią za rozwój relacji, która może przynieść społeczności szkolnej wzmocnienie.

Munir Hasan, członek Ashoki, zachęca całe społeczności do współtworzenia festiwali matematycznych, ponieważ  dzięki wspólnej organizacji także rodzice zaczynają czuć piękno i użyteczność matematyki. W Gimnazjum numer 1 w Gdyni rodzice dzielą się swoimi umiejętnościami w ramach Akademii Jedynki i Gramy w Zielone, a w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku strategiczne dokumenty szkole tworzone są przez całą społeczność.

EDUcamp: Jak rozwijać innowacyjność?

Doświadczenie edukacyjne niewiele zmieniło się przez minione dziesiątki lat, chociaż w szkolnictwie można zaobserwować radykalne zmiany. Ważne jest, by młode pokolenie opuszczało szkoły, będąc zachęcone do dalszego zdobywania wiedzy, swobodnej eksploracji i krytycznego myślenia. Dlatego szkoły potrzebują innowacyjności, która zbudowana jest na pasjach i relacjach, „szyta na miarę” konkretnej społeczności szkolnej. Oryginalność, kreatywność i przedsiębiorczość są często niezbędne, by znaleźć długotrwałe i skuteczne rozwiązania problemów. By je wyzwolić ważne jest nadanie odpowiedniej rangi zajęciom plastycznym, muzycznym i z wychowania fizycznego, a także edukacji rówieśniczej. Innowacyjność jest często wypadkową sieciowania nauczycieli, ale i szerzej, społeczności szkolnej; przy zachowaniu swobody wszystkich członków. Wtedy każdy ma poczucie, że jest ważny i umie coś robić, a także może się tym dzielić, co owocuje satysfakcją i kolejnymi wdrażanymi pomysłami. W takim środowisku mogą rodzić się nowe rozwiązania starych problemów.

Solomon King, członek Ashoki, wprowadza zajęcia z robotyki do ugandyjskich szkół, dokładając starań by szkoła rozwijała praktyczne umiejętności i krytyczne myślenie. W Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym innowacyjność rozwijana jest u dzieci w pracowniach tematycznych, gdzie dzieci łączą dyscypliny np. uczą się matematyki gotując. W Zespole Szkół No Bell dokłada się starań, żeby harmonogram dnia, wyżywienie, a nawet wyposażenie klas sprzyjało innowacyjności, dawało poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie zachęcało do kreatywności.

Radość Zmiany

Ashoka i Szkoły z mocą zmieniania świata, we współpracy z BMW, wspierały innowacyjne myślenie oraz pokazywały, jak można realizować inicjatywy zmieniające otaczającą rzeczywistość na lepsze. Program wyposażył uczniów w umiejętności trafnego diagnozowania problemów społecznych oraz projektowania i wdrażania innowacyjnych sposobów ich rozwiązania. Jesienią 2016 w sześciu szkołach w całej Polsce odbyły się spotkania doświadczonych innowatorów społecznych z uczniami oraz warsztaty. Efektem były prototypy innowacji społecznych autorstwa uczniów. Publikacja zawiera pomysły młodych twórców zmian na lepsze.

Zwieńczeniem programu był finał w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do wysłuchania wystąpień młodych i trochę bardziej dorosłych changemakerów.

Relację jednej z uczestniczek można przeczytać tutaj.

Changemaker Schools Summit 2016

Pionierzy edukacyjni z Europy i Świata spotkali się w Irlandii, by wspólnie zastanowić się jak sprawić, by wkrótce 16% dzieci w Europie było wzmocnionych by działać na rzecz wspólnego dobra!

Tutaj kilka słów od dyrektorek Szkół z mocą zmieniania świata w Polsce:

Uczestnictwo w CM Schools Summit 2016 było dla mnie niezwykle ważne. Spotkałam tam ludzi tak bardzo podobnych do mnie w myśleniu o edukacji, że miałam wrażenie, że rozumiemy się bez słów. Ale myślenie to jeszcze nie wszystko. Znaleźliśmy się tam nieprzypadkowo. Każdy z nas działa, i każdy jest innowatorem w swoim działaniu na rzecz rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Wszyscy wiemy, że szkoła XXI wieku, to nie miejsce gdzie przychodzi się po wiedzę, która oczywiście jest ważna, ale miejsce, gdzie rozwija i kształtuje się człowiek: myślący, kreatywny, współpracujący, empatyczny, aktywny. Dziękuję Ashoce, bo dzięki Wam miałam szansę poznać ludzi z całego świata, którzy pracują w swoich środowiskach, aby wychować człowieka, który bierze odpowiedzialność za swoje działania, jest gotowy służyć innym, budować lepszą przyszłość dla świata i dla siebie.

W dzisiejszych czasach zmiany tak szybko zachodzą, że nie tylko nie wiemy, w jakim świecie żyć będą obecne dzieci, ale też nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego świata wyobrazić. Przemiany cywilizacyjne, kulturowe i społeczne są tak szybkie i wręcz gwałtowne, że niezwykle ważne stają się kompetencje społeczne, takie jak: uważność, przywództwo, empatia, gotowość do zmian, współpraca. Każdy z nas może być pozytywnym zmianoczyńcą. Zmiany (szczególnie te oddolne, czasami drobne, ale za to niezwykle istotne w budowaniu naszych małych ekosystemów), jeśli jest ich coraz więcej i rozprzestrzeniają się dzięki wymianie doświadczeń, mają szansę przełożyć się na większą, a co najważniejsze trwałą zmianę systemową.

14708131_1244370398918609_6008243186182865130_n

Nauczyłam się podczas tego spotkania bardzo ważnej rzeczy: zmiana w szkole zawsze jest możliwa, gdyż każdego roku „szkoła jest nowa”, tzn. zaczyna się nowy rok szkolny, przychodzą po wakacjach „nowe” dzieci, nauczyciele i uczniowie mają nowe pomysły, nic nie jest takie samo, jak rok wcześniej. Dlatego szkoła jest to organizacja, które zawsze może się rozwijać.  I my co roku dostajemy nową szansę, aby ten rozwój szkoły, a przez to naszych uczniów i nas samych uczynić jeszcze lepszym, wartościowszym, efektywniejszym.

Nowe pomysły i doświadczenia zabiorę ze sobą i „zarażę” nimi moich współpracowników. Niektóre możemy wykorzystać natychmiast, a inne staną się początkiem procesu, który rozpoczniemy. Szczególnie ważna w mojej ocenie będzie praca z uczniami, aby potrafili jeszcze lepiej budować odpowiedzialność za siebie i innych. Chciałabym bardzo na następnym spotkaniu przedstawicieli Szkół z mocą… powiedzieć, że energię, którą dostałam w Irlandii poprzez te niesamowite spotkania, relacje, dyskusje, refleksje i idee, spożytkowałam dla budowania lepszej szkoły. Takiej, w której każde dziecko czuje się ważne i akceptowane, gdzie nie porównuje się go z innymi dziećmi, i gdzie może budować poczucie własnej wartości, a jednocześnie dla każdego dziecka tej szkoły drugi człowiek jest ważny i wartościowy, a gdy tego potrzebuje otoczony wsparciem i troską.

Monika Zatorska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, Szkoły z mocą zmienienia Świata

Relację Oktawii Gorzeńskiej, można przeczytać na jej blogu: https://eduzmieniacz.wordpress.com/

Jak przeprowadzić zespół nauczycieli przez zmianę?

Podczas spotkania Changemaker Schools w Przyłękowie wypracowaliśmy kilka kroków, które sami wdrażamy. Mogą okazać się inspiracją i dla innych.

Zmieniaj świat w swojej szkole

Do wielu rzeczy trzeba dorosnąć, ale zmieniać świat można zacząć już dzisiaj. O zmienianiu świata w szkole i mądrym wolontariacie dla uczniów, nauczycieli i całych społeczności szkolnych.


Inne publikacje po polsku ze świata Ashoki

Zainicjuj empatię

Zestaw filmów o empatii.


Dobre praktyki ze szkół z mocą

Poniżej kilka artykułów które zbierają tematycznie, dobre praktyki z Changmaker Schools.

Mam dziecko w szkole – Przestrzeń do zmian

W pierwszym numerze magazynu mam dziecko w szkole ukazał się artykuł o przestrzeni w szkołach z mocą zmienaina świata. Zachęcamy do lektury całego magazynu.

Każdy, także dziecko i nastolatek, może rozwiązywać problemy i dokonywać korzystnej zmiany, ale ciężko jest dokonywać tego samemu. Uczennice i uczniowie, a także całe społeczności szczęściu Szkół z mocą zmieniania świata, Ashoka Changemaker Schools, mają szczęście, bo rozwijają się otoczeni przez sprzyjających im ludzi, ale i sprzyjającą im przestrzeń.

Przestrzeń szkoły odwzorowuje jej ducha, a nieustanne wprowadzanie w niej zmian pozwala uczniom ćwiczyć się w transformowaniu, przekształcaniu i dostosowywaniu.  Janusz Włodarczyk napisał: Edukacja jest rzeczą zbyt poważną, by pozostawić ją (jedynie) nauczycielom, zdrowie – by decydowali o nim (wyłącznie) lekarze, architektura… zanadto ważna, jako otaczajaca nas wszystkich przestrzeń, by decydowali o niej (tylko) architekci. W Szkołach z mocą zmieniania świata dodają: warto by współdecydowały też i dzieci.

– Mamy w szkole skrzynkę inspiracji, taką urnę, do której możemy wrzucać swoje pomysły. Został tam wrzucony pomysł na ścianę, która została pomalowana farbą tablicową – Matylda Jelonek, uczennica z Gimnazjum nr 1 w Gdyni. – I ta tablica została stworzona tutaj. Na przerwach przychodzimy, rysujemy sobie. Możemy zainspirować innych uczniów jakimś rysunkiem, przekazywać sobie informacje, wiadomości – dopowiadają uczennice. Uczniowie sami też wypracowali regulamin korzystania z tablicy i są za nią odpowiedzialni.

W Gimnazjum nr 1 jest też sala bez drzwi, w której to uczniowie mogą poleżeć na kanapach i zrobić sobie herbatę oraz zaadaptowano poddasze, jako przestrzeń gier, w której to wspólnie uzgodniono, że nie korzysta się z telefonów komórkowych. Przestrzeń w Montessori Mountain School w Przyłękowie zmienia się samoistnie. Do szkoły przynależy leśna klasa, z której dzieci korzystają nie tylko wiosną, ale także jesienią i zimą. Przestrzeń leśnej klasy zmienia się z porami roku, pogodą, stanem wody w strumieniu, a także ciągle jest dostosowywana do potrzeb uczniów. Lekcje przyrody, tak jak i języka polskiego, czy matematyki  odbywają się z inspiracji naturą. Dźwięki przyrody wspaniale pozwalają też ćwiczyć się w uważności i empatii.

W Szkole No Bell uczniowie mogą się bujać. Dlaczego dziecko się buja? Bo jego mózg szuka stymulacji. Bo dziecku jest niewygodnie. Bo szuka drogi do aktywizacji układu przedsionkowego mózgu. Wbrew pozorom bujanie się to po prostu naturalny odruch świadczący o potrzebie pobudzenia i niewygodnej pozycji ciała. To sygnał nudy, dyskomfortu i zmęczenia organizmu. Bujają się nie tylko na piłkach z zestawu “Happy Team”, ale mogą też zawsze obrócić ławkę i zrobić z niej najprawdziwszy bujak. Dzieci przesuwają ławki dowolnie, by swobodnie pracować w grupie, albo, żeby chwilę odpocząć.

Przestrzeń w Ashoka Changemaker Schools jest odmienna w każdej ze szkół. W Zespole Szkół w Radowie Małym na korytarzach i w salach stoją stare meble, które uczniowie poddawali renowacji na zajęciach, w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku rośnie drzewo budowane z dobrych uczynków, natomiast w Szkole Podstawowej w Konarach na korytarzach rozrysowane są pola do gier i zabaw. Odmienne rozwiązania łączy podążanie w kierunku odławkowienia klas i pozostawienia dzieciom odpowiedzialnościa za przestrzeń, w której spędzają olbrzymią część swojego życia. Niech mają na nią wpływ i mogą ją zmieniać.

Twórcy zmian na lepsze są patriotami!

W Szkołach z mocą zmieniania świata, rozwijając sprawczość i podmiotowość dzieci, ale też całej społeczności szkolnej, kształtuje się świadomych i aktywnych obywateli.Obchody Dnia Niepodległości nie muszą być nudnymi „KuCzciami” podczas których dzieci czytają z kartek co przygotowali dla nich nauczyciele, a reszta siedząc na materacach na sali gimnastycznej tylko czeka, aż to się wszystko skończy i można będzie pójść do domu, bo na szczęście lekcje są skrócone i nie ma dzisiaj już matematyki.W Szkole Podstawowej w Konarach co roku odbywa się gra terenowa Śladami Niepodległości, trochę więcej o tej grze terenowej napiszemy wkrótce, tymczasem zapraszamy do zobaczenia zdjęć z zeszłorocznych obchodów.

W Gimnazjum nr 1 w Gdyni uczniowie wyśpiewują pieśni, które przywołują im na myśli Niepodległą i robią zdjęcia Biało-czerwonej! W Szkole Podstawowej NoBell odbyła się debata, którą można obejrzeć tutaj.W Zespole Szkół Publicznych w Radowie Małym na wielkich formatach zastanawiali się, co to znaczy „ojczyzna”. Kuba z Magdą, Wiktorią, Pauliną: Ojczyzna, to kraj, w którym mieszkamy, to dom rodzinny, wspomnienia rodzinne, to też symbole narodowe, język polski, pieśni patriotyczne. Czy mamy coś za złe „KuCzcią”? Nie, w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się piękna i autentyczna uroczystość przygotowana przez uczniów podczas której Polska została spersonifikowana. Tymczasem w Przyłękowie, za sprawą Montessori Monuntain School świętowała cała społeczność! Poszukajmy sposobów świętowania razem z dziećmi, przecież patriotyzm nie jest nudny i oficjalny. Jest codziennością, piękną, radosną, niepodległą!


O Szkołach z mocą w mediach

Można posłuchać o programie w Trójce Polskiego Radia TUTAJ oraz w radio TOK FM TUTAJ. Artykuł Martyny Rubinowskiej o edukacji można przeczytać TUTAJ.
Także na Juniorowie ukazało się kilka artykułów o Szkołach z mocą wartych przeczytania.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.