arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

O nas

Radość Naprawy

Uważamy, że każdy z nas zasługuje na czerpanie przyjemności ze wspólnego naprawiania i społecznego dbania o otaczające go rzeczy i relacje. Podstawą siły społeczności jest wymiana umiejętności i przedmiotów. Naprawianie pozwala na nowo przyjrzeć się temu jak żyjemy.  

Fundacja Veolia Polska

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, wspiera także inicjatywy edukacyjno-oświatowe.

Nasze projekty wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Główne obszary działań fundacji zawarte są w trzech z nich Cel 4: Jakościowa edukacja, Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności oraz Cel 15: Życie na lądzie. Łączącym je mianownikiem jest partnerska współpraca, którą traktujemy jako drogowskaz dla naszych projektów i działań naszych interesariuszy. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów w rozwój lokalny, wprowadzamy realną zmianę społeczną, wzmacniamy lokalnych liderów i dostarczamy im narzędzi i metod, dzięki którym angażują mieszkańców w działania na rzecz miasta i kształtują prospołeczne i proekologiczne postawy.

Więcej na stronie

https://fundacja.veolia.pl/

ASHOKA. Innowatorzy na rzecz wspólnego dobra.

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3600 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton.

W Ashoce wiemy, żeby osiągnąć coś trwałego potrzeba zaangażowania wielu osób i organizacji. Nasi partnerzy na całym świecie, tacy jak Boehringer Ingelheim, 3M, Intel, LEGO, C&A rozumieją i podzielają wizję Ashoki; wizję świata, w którym każdy może dokonać zmiany na lepsze.

Więcej na stronach: http://poland.ashoka.org oraz www.ashoka.org 

Martyna Markiewicz

Agnieszka Kazimierska

manager ds. projektów strategicznych

Agata Stafiej-Bartosik

Country Director Poland Ashoka. Innovators for the Public

Izabela Rakuć-Kochaniak

prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska

Marek Kaleta

Anna Hincz

koordynator projektów