arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Naši partneři jsou průkopníci změn

Teprve podpora našich partnerů nám umožňuje šířit a zviditelňovat práci Ashoka Fellows. Partneři nás podporují finančně, svým know-how, infrastrukturou, přístupem ke svým sítím nebo přes přítomnost v mediích.

Investoři

Ashoka financuje svou činnost výlučně penězi ze soukromých zdrojů a nadací. Každý náš investor efektivně přispívá k pozitivním změnám ve společnosti a k řešení sociálních problémů.

INVESTOŘI VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU:
Boehringer Ingelheim
ESSL Foundation
People share Foundation

Ashoka Support Network a další podporovatelé

Součástí Podpůrné sítě Ashoky se stávají jednotlivci, kteří podporují práci našich Fellows finančně, přes své sítě, svými zkušenostmi a svými idejemi. Je to síť angažovaných lidí složená ze zainteresovaných a energických osobností, kterým osobně záleží na tom přispět k vytváření společnosti s udržitelnou budoucností.

ČLENOVÉ ASHOKA SUPPORT NETWORK:
Silke a Jaroslav Horákovi
Jan Barta
Martin Ducháček
Boris Zelený

DALŠÍ PODPOROVATELÉ ASHOKY:
Jan Škampa

Silke je investorka a spolumajitelka skupiny Albatros Media. S manželem Jaroslavem podporují Nadační fond nezávislé žurnalistiky, patří k investorům nezávislého mediálního projektů Deník N, jejich Nadace Albatros za tří roky rozdělila přes 40 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Silke založila první investiční fond v ČR zaměřený na podporu společensky prospěšných podniků Tilia Impact Ventures a je členem porot řady akceleračních programů pro sociální podnikatele.

Silke Horáková

Ashoka Support Network

Jaroslav Horák je soukromý investor a specialista na private equity. Je spolumajitelem Albatros Media. Působí jako předseda investičního výboru ARX Equity Partners. Byl prezidentem Czech Private Equity and Venture Capital Association a členem správní rady European Private Equity and Venture Capital Association.

Jaroslav Horák

Ashoka Support Network

Jan je společníkem investičního fondu Pale Fire Capital, kde se věnuje především vyhledávání a analýze investičních příležitostí. Aktivně se zabývá i burzovními obchody, část svého času pravidelně alokuje na neziskové projekty. Stipendium Jana Barty umožňuje studentům ze sociálně slabších rodin studium na Anglickém gymnáziu v pražských Vysočanech.

Jan Barta

Ashoka Support Network

Martin se v rámci společnosti RSJ Investments, která dlouhodobě investuje do zemědělské půdy a ekologických zemědělských podniků, zasazuje o to, aby organické zemědělství přestalo být v Česku alternativou, ale stalo se dominantním způsobem pěstování a péče o půdu. Řadu let se věnoval podpoře vědy, projektů týkajících se oblasti zdravého stravování a gastronomie, a svou podporou inicioval a umožnil návrat Ashoky do České republiky. Nově se Martin zapojil do týmu Tilia Impact Ventures, kde se zaměřuje mimo jiné také na vyhledávání sociálních zemědělců.

Martin Ducháček

Ashoka Support Network

Boris investuje do různých soukromých kapitálových fondů a do celosvětových fondů rizikového kapitálu. Podporuje také různé začínající podniky prostřednictvím mentoringu a pomáhá proměnit nápady mladých lidí na úspěšné podniky, především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Boris založil slovenskou nadaci Green Foundation, jejímž posláním je pomáhat připravovat Slovensko na výzvy vyvolané klimatickou změnou a nástupem nových technologií.

Boris Zelený

Ashoka Support Network

Jan Škampa působil v letech 2013-2019 ve vedení skupiny Nano Energies. Věnoval se zejména burzovnímu obchodu s evropskou elektřinou, kde zužitkoval své analytické schopnosti a zkušenosti z práce s rizikem. Blízkým je mu téma udržitelnosti a systémových změn. Jan dál podporuje společenská řešení s dlouhodobým dopadem.

Jan Škampa

Podporovatel Ashoky

Pro Bono Partneři

Naši Pro Bono partneři poskytují své know-how a své klíčové kompetence a pomáhají tak našim fellows dále koncepčně rozvíjet jejich projekty. V neposlední řadě zprostředkovávají Ashoce i našim fellows přístup do svých profesních i osobních sítí.

Seniorní Pro Bono Poradci

Úzce spolupracují s týmem Ashoky a podporují nás v naší práci. Přinášejí desetiletí svých pracovních zkušeností, z nichž profitujeme my i naši Fellows.

Jan externě spolupracuje s Českým centrem fundraisingu a je ředitelem koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje – obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Jan Gregor

Fundraising Consultant

Partnerské organizace

Organizace, s nimiž společně podporujeme sociální podnikání, inovace a propojení byznys a sociálních podnikatelů v ČR.

Chtěl bych vědět víc o partnerství s Ashokou

Pak zašlete e-mail na
czech@ashoka.org
Těšíme se na spolupráci!