arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ashoka Fellows hýbou světem

Jsou to lidé, kteří se svým podnikavým duchem řeší systémově ty nejpalčivější problémy společnosti. Přicházejí s inovačními řešeními, která od základů mění celé oblasti lidské činnosti. Sociální inovátoři představují obrodnou sílu, která objevuje ve společnosti nový potenciál a staví ji na udržitelný základ. Bill Drayton, zakladatel Ashoky, tyto jedinečné hybatele změn před třiceti lety poprvé nazval “social entrepreneurs” a položil tak základ sektoru, který se dnes ve světě dynamicky rozšiřuje. Ashoka český termín “sociální podnikatel” používá ve stejném významu, tedy pro lidi, kteří systémově, s vytrvalostí, podnikavostí a kreativitou sobě vlastní mění svět k lepšímu.

Jaká kritéria musí Ashoka Fellow splňovat?

Inovace

Je řešení inovační a vhodné k uplatnění i v jiných zemích?

Dopad

Jde myšlenka ke kořenům společenského problému a je natolik rozvinutá, aby byl zřetelný její dopad?

Osobnost

Má hybatel/ka změn dostatečně podnikavého ducha, aby se myšlenka skutečně široce prosadila?

Kreativita

Má dostatek tvořivého potenciálu k překonání překážek?

Integrita

Je hybatel/ka důvěryhodná, má pevný charakter a je bez postranních zájmů?

ZDE MŮŽETE NOMINOVAT KANDIDÁTY NA FELLOWS

Nominujte sociálního inovátora(ku) do našeho podpůrného programu

Pokud znáte někoho, kdo splňuje naše nominační kritéria (viz výše), pošlete nám, prosím, email a v něm

  • jméno osoby a organizace
  • stručné zdůvodnění Vaší nominace

Nominujte klíčové lidi, kteří by mohli sociální inovátory navrhnout

Pokud znáte experty, kteří by mohli na základě svých profesních nebo osobních dispozic navrhnout potenciální kandidáty(ky), budeme Vám vděčni, když nás s nimi propojíte.

Nominační formulář

Oblasti působení

Naši Fellows uskutečňují své vize v těchto oblastech:

Společenská participace

Hospodářský rozvoj

Vzdělání

Životní prostředí

Zdraví

Lidská práva

Fellows z České republiky a střední Evropy

Zdraví

Lidská práva

Životní prostředí

Vzdělání

Ekonomický rozvoj

Občanská spoluúčast

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru