arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PetraVitoušová

Země, Datum zvolení

Česká republika 1995

Field

Human Rights

Všechno jde, když se chce. Stačí mít vůli a aspoň to zkusit.

 

Problem

Po roce  1989 se v ČR dramaticky zvýšil počet násilných trestných činů. Těžká situace a zranitelnost obětí je umocněna i faktickou absencí mechanismů, které by rychle reagovaly na potřeby těchto lidí, např. psychologické či právní poradenství, získání finančních kompenzací za vzniklá zranění.

Impact

Během 20 let činnosti se BKB rozrostl o 12 pracovišť v 9 krajích ČR, ve kterých pracuje 340 odborníků na bázi dobrovolnictví. Každoročně poskytuje  BKB poradenství  v právnických a organizačních věcech a morální podporu kolem 1 000 obětí trestné činnosti a domácího násilí.  65 % z nich se nakonec rozhodne trestný čin oznámit policii, čímž přispívá k prevenci kriminality. Navíc      84 % z případů, vyžadujících intervenci ze strany soudu  (např. odstránění domácího tyrana) a  předložených s pomocí BKB, je úspěšných.  Každoročně předává BKB své dlouholeté zkušenosti prostřednictvím speciálních školení cca 3 500 kolegů z řad sociálních  pracovníků, neziskového sektoru a zaměstnanců Policie ČR.

Idea

Petra založila Bílý kruh bezpečí, první organizaci svého druhu v ČR, která svým unikátním propojením nestátní služby s erudovanými odborníky-dobrovolníky poskytuje komplexní viktimologickou intervenci.  Intervence zahrnuje jak standardní odborné poradenství (psychologické, sociální, právní), tak i nadstandardní služby jako např. doprovod k soudu, návštěvy v nemocnici, terapeutické a víkendové pobyty.

Vision

Vybudovat ucelený systém podpory, který poskytuje přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

Motivation

Před 23 lety to byla nespokojenost a pocit studu. Obojí pramenilo z poznání reálné situace obětí trestných činů v rámci Petřiny původní profese novinářky. Věnovala se kriminalitě, prevenci a trestní politice. Dnes je její motivací smysluplná práce v osobním kontaktu s oběťmi trestných činů a pozůstalými po boku skvělých kolegů a kolegyň.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru